Biruinţa lui Adam asupra lui Lucifer

 

Iată că Adam s-a făcut Dumnezeu!

     Iată că Dumnezeu a îndumnezeit pe Adam prin ascultarea desăvârşită a lui Adam cel Nou, Fiul Omului.

    “Săvârşitu-s-a” (In. 19,30) – zice Mântuitorul pe cruce.

   La  plinirea vremii s-au făcut acestea pentru că  atât de mult a iubit Dumnezeu pe acel “cu puţin mai micşorat decât îngerii”, că pe Unicul său  Fiu L-a dat…pentru mântuirea acestuia (In. 3,16).

Adam cel Nou a înviat!

A biruit moartea, a rupt porţile iadului şi pe diavol l-a surpat. L-a biruit pe acel care voia tocmai el să fie ca Dumnezeu.

    Surpatu-s-a visul mândriei celei vechi a lui Lucifer-satan, tatăl mincunii!

    Dar neputincioasă este furia lui, căci “zis-a Domnul Domnului Meu: “Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale” (Ps.109,1).

    Aşternut picioarelor Fiului Omului  a ajuns Lucifer!

    Mare eşti, Doamne, şi minunate sunt lucrurile Tale!

Iată că Eva s-a făcut Împărăteasa Cerului şi a pământului

Iată că Fecioara din Nazaret e “mai cinstită decât heruvimii şi serafimii” şi decât toate “puterile cereşti”.

Eva cea Nouă e Născătoarea de Dumnezeu.

Cum e cu putinţă această minune, o, Dumnezeule?

Eva Cea Nouă – Preasfântă şi Preamărită Fecioară şi Maică!

Iată, Adame, că “nu mai eşti rob, ci fiu; iar de eşti fiu, eşti şi moşte-nitor al lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos” (Gal. 4,7).

“Pe aceasta Dumnezeu a lucrat-o în Hristos, sculându-L din morţi şi aşezându-L de-a dreapta Sa, în ceruri, mai presus de numele ce se numeşte, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. Şi toate le-a supus picioarele Lui şi, mai presus de toate, L-a dat pe El cap Bisericii, care este trupul Lui, plinirea Celui ce plineşte toate întru toţi” (Efes. 1,20-23).

Şi iată “de acum veţi vedea pe Fiul Omului şezând de-a dreapta pu-terii şi venind pe norii cerului…”(Mt. 26,64).

O, Doamne, multândurate şi  multmilostive, cât de copleşitoare este iubirea Ta pentru om!

 

Preot Vasile Ciobanu

"CO" nr. 04. 2001