Închinare cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci

 

Această sărbătoare a fost aşezată în săptămâna de mijloc a Postului mare, din următoarele motive: Sfântul Post de patruzeci de zile se aseamănă cu Izvorul cel din Mera, din cauza asprimii şi lipsei de trai îmbelşugat ce ne face postul: după cum dumnezeiescul Moise, când a băgat lemnul în mijlocul izvorului, l-a îndulcit, tot aşa şi Dumnezeu, Care ne trece prin Marea Roşie cea spirituală şi ne scoate de la nevăzutul Faraon, prin lemnul cel de viaţă făcător al cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, îndulceşte greutatea postului celui de patruzeci de zile şi ne mângâie pe noi, cei care trăim ca în pustie, până ce ne va duce, prin învierea Lui, la Ierusalimul cel spiritual.

Prin puterea Crucii, Hristoase Dumnezeule, păzeşte-ne de ispitele celui viclean, învredniceşte-ne să ne închinăm dumnezeieştilor tale patimi şi Învierii celei purtătoare de viaţă, ducând la capăt cu uşurinţă calea acestui post, şi ne miluieşte pe noi ca un singur bun şi de oameni iubitor.

CO, nr. 04 (129), 2002