Din Ierusalimul pământesc - spre Ierusalimul ceresc

 

Interviu cu preotul Teodor Bortă  de la  catedrala

 “Naşterea Domnului” din Chişinău

 

        

Din timpuri străvechi, creştinii veneau la locurile sfinte pentru a dobândi Duh Sfânt, aceasta fiind, precum afirma sfântul Serafim de Sarov, unicul scop al vieţii pământeşti. Şi iată că aici, la Ierusalim, în ziua de Paşti, are loc un eveniment important, tainic, pe care nu-l poate explica ştiinţa cu cele mai sofisticate aparate ale sale. În sâmbăta mare, în timpul marii vecernii pe Sfântul Mormânt al Domnului, are loc pogorârea luminii harice - a unui foc care pâlpâie timp de un sfert de oră, fără a-i frige pe creştinii bucuroşi, ce se spală cu el pe faţă sau îşi demonstrează în alt mod entuziasmul. Părintele Teodor Bortă, de la Catedrala “Naşterea Domnului” din Chişinău, care a avut posibilitatea să viziteze Ierusalimul, a fost  rugat   să ne relateze  impresiile sfinţiei sale.

***

Corespondentul: Despre focul haric ce se pogoară de Paşti în cea mai importantă biserică din Ierusalim am auzit, dar nu ştim prea multe. Ce ne puteţi spune despre acest eveniment?

Părintele Teodor: Această lumină se pogoară în biserica “Învierii Domnului” la Înviere, la orele 24.00, uneori un pic mai devreme, alteori mai târziu, în dependenţă de starea spirituală a Patriarhului, prin credinţa credincioşilor care sunt acolo. Avem multe înregistrări video, chiar şi icoane care ne redau acest eveniment. Reprezentanţii tuturor ţărilor ortodoxe vin în seara din ajunul Paştelui în Biserica Sfântului Mormânt şi aşteaptă această lumină, care se pogoară ca un fulger din cer prin cupola centrală, în locul unde se află Cuvuclia - adică locul unde a fost înmormântat Iisus Hristos, locul de unde a înviat. Pe piatra de pe mormânt este scris greceşte: “Hristos anesti!”. De acolo s-a sculat Hristos, cu toate că acest mormânt a fost pecetluit. Focul se pogoară şi aprinde cele 33 de lumânări din mâinile patriarhului, ce simbolizează cei 33 ani trăiţi de Mântuitor pe pământ,  apoi flacăra este transmisă mai departe în biserică. La unii dintre credincioşi lumânările, de asemenea,  se aprind de la sine.

Cor.: Ce reprezintă biserica Sfântului Mormânt?

P.T. Ea este un lăcaş foarte mare, construit de Constantin cel Mare împreună cu împărăteasa Elena. Aici sunt mai multe altare - cel ortodox se află în centru, vizavi de Cuvuclie, un altar pe locul unde a fost răstignit Iisus Hristos, cu câţiva metri mai  sus, pe vârful muntelui Golgota. La intrare, tot în localul  unde este mormântul Domnului, se află piatra de ungere, unde se găsesc uşile de intrare în biserica din Ierusalim. Pe partea stângă se află câte trei coloane de marmură. Una dintre aceste coloane a fost străpunsă de focul haric atunci când Ierusalimul a fost cucerit de turci şi aceştia n-au permis ortodocşilor să facă slujba de Înviere, ei rugându-se afară. În biserică slujeau armenii şi focul haric nu s-a pogorât la ei, ci a mers ca o minge de foc, ca un fulger  şi  a despicat coloana  uriaşă de marmură pe verticală. Lumânările s-au aprins la ortodocşii care plângeau la uşa de la intrare. Urma de foc a rămas ca o  amintire despre acest eveniment şi ca o confirmare a faptului că ortodoxia este credinţa ce păstrează cel mai deplin moştenirea sfintei tradiţii. De atunci şi până astăzi, numai la ortodocşi se pogoară această lumină. Tot în Biserica Ierusalimului este şi un altar, pe locul unde s-a găsit Sfânta Cruce.

Cor.: Ştim că aţi vizitat Ţara Sfântă; ce locuri v-au mai impresionat?

P.T.: Când păşeşti pe pământurile sfinte, îţi pare că eşti în altă lume. Mulţi dintre preoţii bătrâni parafrazau cuvintele Sf. Simion: “Vreau să văd locul pe care a călcat piciorul Mântuitorului, a Celui ce m-a răscumpărat, şi după aceasta pot să mor”. Într-adevăr, aici parcă şi aerul este deosebit - plin de spiritualitate, plin de harul Duhului Sfânt. Sosind în ţara Sfântă, ne-am pogorât în portul Haifa - acolo unde a trăit proorocul Ilie. Am văzut locul unde s-a pogorât focul peste jertfelnicul lui Ilie, pe care Sfântul mai întâi l-a udat din plin cu apă. Parcă reînvie acele momente din Vechiul Testament, când Sfântul Ilie stă în faţa celor 300 de prooroci ai zeului Baal şi râde de ei, spunându-le: “Poate dumnezeul vostru doarme, strigaţi mai tare!”. Ştim că la rugăciunile sfântului prooroc Ilie a fost curăţată ţara de idolatrie şi el fiind luat cu trupul la cer, va reveni pe pământ împreună cu sfântul Enoh în perioada de domnie a lui Antihrist. Mai apoi ne urcăm în autobuz şi plecăm la Nazaret. Acesta este oraşul unde a copilărit Hristos. Pe locul unde a fost casa lui Iosif şi a Mariei se află biserica “Bunăvestirii”. De fapt, sunt două biserici - una catolică, mai mare, şi alta ortodoxă, mai puţin fastuoasă. Ele se află pe la mijlocul unei înălţări, căci Nazaretul se află pe-un deal. Mai sus, primul oraş de lângă Nazaret este Cana Galileii, în care Mântuitorul a prefăcut apa în vin la o nuntă - prima minune a Mântuitorului, pe care El o face tot la rugămintea Maicii sale. De acolo se văd munţii Tabor şi Ermon, locul unde Hristos s-a schimbat la faţă în faţa proorocului Ilie, şi a lui Moise. Moise a fost primul legiuitor, în care credeau evreii, şi ei îi ziceau Mântuitorului: “Ce, tu eşti mai mare decât părintele nostru Avraam, Isaac şi ca Moise, care ne-a dat nouă legea, care a vorbit cu Dumnezeu?” Şi iată că Dumnezeu a arătat că El este mai mare şi decât Ilie şi decât Moise. Mai desprindem de aici o semnificaţie - Moise, fiind reprezentantul celor ce au decedat, iar Ilie fiind luat de viu la ceruri, Iisus Hristos a vrut să arate că este Dumnezeul atât a celor vii, cît şi a celor morţi. Ne coborâm mai apoi la Marea Tiberiadei, în oraşul ce poartă acelaşi nume, tot acolo se afla cândva şi oraşul Capernaum, acum au rămas doar nişte ruine. Urmează râul  Iordan, unde a fost botezat Hristos. Am fost şi pe locul unde Iisus Hristos a învăţat cel mai mult şi a spus fericirile - Muntele Fericirilor. De a acolo se vede şi muntele Ispitirilor - Carantani, unde Hristos a fost ispitit, şi după el urmează pustiul Iordanului. Prin biruinţa acestor ispite, Hristos ne-a dat pildă, demonstrând că El a biruit acea dorinţă a oamenilor de a face, la porunca diavolului, din pietre pâini. Sunt nişte locuri foarte frumoase, tot acolo se află nişte mănăstiri. Mai departe urmează Ierusalimul. Când intri în acest oraş, ai impresia că te-ai transferat cu 2000 de ani în urmă. Un oraş vechi, care nu s-a schimbat mai  deloc din timpurile Mântuitorului. Nu este prea mare, aşa cum sunt, spre exemplu, oraşele europene, dar cetatea aceasta îţi pare că este cea mai mare dintre cele care au fost construite  - nu înzădar este numită Muntele Sion. Acolo a construit templul său Împăratul Solomon , acolo Hristos s-a adunat cu ucenicii săi la cina cea de taină, acolo Iuda l-a părăsit şi l-a vândut, acolo Hristos s-a arătat ucenicilor şi le-a dat putere ca să calce peste scorpii şi balauri, trimiţându-i în toată lumea să vestească tuturor Evanghelia. Vizavi de cetatea Ierusalimului este muntele Măslinilor. În acel loc Hristos s-a rugat cu sudoare de sânge. Atunci el i-a luat pe prietenii săi, pe ucenici, după cina cea de taină, şi le-a spus: “Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu cădeţi în ispită”, dar ei au adormit. Hristos aşteaptă acest potir de la Tatăl ceresc, El zice: “Doamne, dacă este cu putinţă, să fie înlăturat de la mine acest potir, dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu”…Ai un sentiment deosebit când păşeşti pe locurile acestea, deoarece simţi că şi tu ai fost răscumpărat de păcatele tale prin sângele Celui care s-a răstignit. Dumnezeu ne-a lăsat marea dragoste şi încredinţare în cuvintele şi făgăduinţele Lui. Şi cine dintre noi, când  se află în  diferite necazuri, strâmtorări, sau suntem loviţi de o boală necruţătoare,  poate zice: “Doamne, fie voia Ta”, decât acela care are  profundă credinţă în Hristos, acela care Îl urmează cu adevărat. Aceste sentimente le trăieşti mai profund atunci când vizitezi acele locuri sfinte. Iată de ce, cei care pleacă să viziteze Ierusalimul ar trebui, cel puţin, să citească Biblia o dată sau de mai multe ori, ca să înţeleagă unde au venit. Dacă nu cunoşti aceste lucruri - cum ai venit pustiu, aşa şi pleci. Iar dacă cunoşti şi mai ai şi puţină credinţă,  atunci se poate de spus că Ierusalimul acesta pământesc se transformă în sufletul creştinului în Ierusalimul ceresc.

Cor.: Fiindcă aţi vorbit despre trăire, aş vrea să ne întoarcem la sărbătoarea Paştelui şi să vă întreb: Ce înseamnă pentru sfinţia voastră Învierea?

P.T.:  Pentru mine Paştele înseamnă o mare bucurie, că Cel care a înviat din morţi, primul fiind, ne va învia şi pe noi. Aceasta este o speranţă, o nădejde, cum spunea şi Apostolul Pavel: “Dacă nu ar fi fost Învierea, înzădar ar fi şi credinţa noastră!”. Iată de ce şi apostolii la un moment dat l-au părăsit pe Hristos, pentru că, socotind că Mesia este veşnic, au avut un moment de îndoială, mirându-se: “Cum, Mesia poate să pătimească?”. Nu şi-au dat seama că pentru aceasta a venit Hristos în lume, ca să arate pildă de trăire. Să-l împace cu Dumnezeu, nu cu forţa, ci prin propria sa dragoste. Sigur că iubirea şi forţa sunt două lucruri incompatibile. Omul, când întâlneşte o persoană dragă, vrea  să-şi sacrifice toată viaţa pentru ea. Aşa a făcut şi Dumnezeu şi aşa au făcut sfinţii, ca răspuns la această dragoste, aşa face oricare om, când se căsătoreşte, în speranţa naşterii unor prunci şi a creării unei familii sfinte întru Hristos. Iată care este pentru mine trăirea Paştelui - nu doar mâncarea mielului, ciocnirea ouălor, care sunt şi ele un atribut al Paştelui, dar unul secundar. Principala este bucuria Învierii Domnului, care ne reînviază şi pe noi zi de zi, pentru viaţa veşnică, a împăcării şi unirii  omului cu Dumnezeu.

Cor.: Vă mulţumesc. Hristos a înviat!

P.T.: Cu adevărat a Înviat!

 

Interviu realizat de Alina Grigoraşcenco

„CO”, nr. 5, 2002