CURIERUL ORTODOX

nr. 4, aprilie,  2003

ÎNAPOI HARTA

Noutăți

BISERICA ORTODOXĂ ÎN SLUJBA PĂCII

Credincioșii din Republica Moldova – pentru pace

Pe data de 5 aprilie, la orele 11, în incinta Universității Libere Internaționale (ULIM) din Chișinău,  Alianța Internațională a Jurnaliștilor a organizat o Masă Rotundă cu tema: „Credincioșii din Republica Moldova – pentru pace”.

La această manifestație au participat reprezentanții noilor   confesiunilor  din Moldova, inclusiv și fondatorul  noii secte totalitarise  - Visarion ( A. Torop), cât și reprezentanți ai confesiunilor tradiționale.  Mitropolia Chișinăului și a Moldovei a fost reprezentată  de către prot. Vadim Cheibaș, secretarul Mitropoliei, pr. Ocatvian Moșin, președintele ASCO și alte personalități.

La această întrunire părintele Vadim Cheibaș a făcut  cunoscută poziția Bisericii Ortodoxe din Moldova privitor la problema menținerii păcii. (știre integrală)

Conferința tematic㠄Postul, mărturisirea și împărtășania în viața credincioșilor"

 „Pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerului", așa și-a început Iisus Hristos lucrarea mântuitoare pentru izbăvirea lumii de păcate.

Prin același îndemn, Asociația Studenților Creștini Ortodocși în comun acord cu Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, a adunat tinerii în sala mare a Casei de Cultură a USM. Astfel, la 27 martie, anul curent, acolo s-a desfășurat prima conferință tematică de acest fel "Postul Mărturisirea și împărtășania în viața credincioșilor". (știre integrală)

Dreptul suprem al copiilor și creștinilor ortodocși este știrbit și încătușat

 

Zilele acestea am primit la redacție o  scrisoare  din comuna Călmățui  cu următorul conținut:

„D-le Nicolae Fuștei,  Ziua de 30 martie 2003, e o zi de mare importanță pentru creștinii ortodocși din satele Călmățui și Dancu,  pentru că au încuviințat și semnat scrisoarea adresată ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și întregii Moldove, Președintelui R. Moldova d-l Voronin V., cu referire la dreptul copiilor de a studia și cunoaște învățătura creștină.

Și-au pus semnăturile învățătorii, școlii din sat, părinții și alți creștini, bătrâni și tineri.

Mulți dintre ei și-au exprimat părerea că dacă asemenea demersuri  creștinii ar veni din mai multe localități din Moldova, poate conducerea țării ar îndeplini cerințele noastre.(știre integrală)

Sfinți indieni

Și ortodocșii indieni au sfinții lor. Pe lângă mulțimea de guru, indienii vor avea de acum înainte și doi sfinți ortodocși. Biserica Ortodoxă din India a canonizat cel de-al doilea sfânt al acestei comunități, Sfântul Dionysius. Liderii celor două milioane de ortodocși indieni au hotărât canonizarea acestuia datorită vieții și faptelor sale deosebite, el fiind și primul conducător al Bisericii Ortodoxe a Indiei, între anii 1909 și 1934.

Ortodocși premiați

Două grupuri ortodoxe din Statele Unite au fost onorate cu primirea unui prestigios premiu pentru promovarea drepturilor omului. Caritatea Creștin Ortodoxă Internațională și Centrul de Misiune Creștin Ortodox au primit cel de-al 18-lea Premiu Athenagoras, pentru Drepturile Omului. Printre câștigătorii anteriori ai acestui premiu sunt și fostul președinte al Statelor Unite George H.V. Bush, Arhiepiscopul Sud-African Desmond Tutu și Maica Teresa, ultimii doi fiind  și laureați ai Premiului Nobel pentru Pace.

Biserica Sfântul Nicolae din New York distrusă de Bin’Laden

Puțini știu că printre construcțiile distruse de colapsul Turnurilor Gemene în 11 septembrie 2001, se află și o biserică Ortodoxă.  Arhitectul Daniel Liebeskind, cel care a conceput proiectul câștigător pentru reconstrucția turnurilor WTC,  s-a întâlnit la New York cu Eminența sa Arhiepiscopul Demetrios, conducătorul Bisericii Ortodoxe Grecești din America, pentru a analiza proiectul de reconstrucție a Bisericii Sfântul Nicolaie. Un loc pentru această biserică a și fost introdus deja în proiect, urmând consultări cu conducerea Bisericii pentru armonizarea arhitecturii acesteia cu întreg ansamblu al noilor turnuri

Atei angajați în biserici

Creștini din Marea Britanie sunt îngrijorați că există posibilitatea ca legislația să forțeze bisericile din Regat să primească ateiști sau chiar sataniști în personalul organizațiilor lor. Directiva Tratamentului Egal din legislația Uniunii Europene, pe care Marea Britanie dorește să o adopte în acest an interzice discriminările pe baza religiei sau orientării sexuale, în ceea ce privește locurile de muncă. Daca la angajarea personalului pentru biserici sau organizațiile creștine mai poți avea posibilitatea de a selecta personalul pe baza încrederii, în cazul în care persoana se dovedește a avea altă orientare religioasă decât cea declarată, legea îți interzice să o concediezi

Piatra de temelie pentru policlinica Sfântul Spiridon Vechi

 

Miercuri, 25 martie 2003,  în prezența autorităților publice locale  și  a unui număr mare de credincioși, Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane a sfințit locul  și  a pus piatra de temelie a așezământului socio-medical Sfântul Spiridon Vechi - Policlinica pentru copii, al parohiei Sfântul Spiridon din București.

Așezământul va include 20 de cabinete medicale de specialitate (neurologie infantila, stomatologie, laborator de recoltări  și  analize, ORL, cardiologie infantilă etc.), o farmacie  și  o cancelarie parohială unde se va acorda suport spiritual celor aflați în suferință.

Policlinica va avea ca scop ajutorarea, ocrotirea  și  sprijinirea copiilor orfani sau provenind din familiile sărace din București. "Prin înălțarea acestui Așezământ, Biserica Sfântul Spiridon Vechi se implică în acțiunea de a-i ocroti pe cei oropsiți de soartă și, în special, pe copii, după învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ne dorim ca, odată cu punerea pietrei de temelie, acest proiect să devină o oaza luminată de speranța pentru cei încercați", a declarat preotul paroh al bisericii Sfântul Spiridon Vechi, Ioan Iordache.

Biserica Sfântul Spiridon Vechi este una din bisericile demolate în perioada regimului comunist. Reconstrucția bisericii, realizată prin respectarea minuțioasă a planului arhitectural vechi, a început în octombrie 1993, iar așezământul a fost sfințit în data de 26 octombrie 1996 de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist  și  de către Prea Fericitul Ignatios al IV-lea al Antiohiei  și  al întregului Orient.

Birourile de presa ale Patriarhiei  și  Arhiepiscopiei Bucureștilor

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI

 

"Iar dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va face vii și trupurile voastre cele muritoare, prin Duhul Său care locuiește în voi"(Rom. 8,11)

 

HRISTOS A ÎNVIAT!

IUBIȚI CREDINCIOȘI!

Clopotele sfintelor locașuri de închinare vestesc din nou marea bucurie a Învierii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

După șapte săptămâni de post și rugăciune, sufletele se înseninează și inimile drept-credincioșilor creștini se veselesc întru slăvirea Celui ce "cu moartea pe moarte călcând", a înviat a treia zi, dăruind lumii viață veșnică.

Învierea Domnului este "piatra din capul unghiului" pe care s-a zidit credința noastră. Ea este chezășia cea mai înaltă a dumnezeirii lui Iisus și temeiul nădejdii în izbăvirea sufletelor noastre. (știre integrală...)

Hristos a Înviat!

Un fapt zguduitor, un eveniment care a răsturnat lumea și a reclădit-o prezidează toată minunata răspândire în lume a Creștinismului. Iisus Hristos, cel ce "S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat - a înviat a treia zi, după Scripturi".

Învierea Domnului cea de a treia zi, lămurește, consolidează și garantează opera Lui acum și de-a pururi. Oricât de înaltă este învățătura Sfintei Evanghelii, apostolii ei n-ar fi putut să biruie  lumea, daca n-ar fi fost încredințați, până la tăierea capului, că Învățătorul lor a biruit moartea și li s-a arătat lor, ca în zilele de mai înainte de Golgota.(știre integrală)

Sfânta Lumină

 

Venirea Sfintei Lumini în mod suprafiresc la Mormântul Domnului este o minune dumnezeiască necuprinsă de mintea noastră, care se repetă din an în an, în Sâmbăta Mare, de aproape 20 de veacuri. Este cea mai mare minune din zilele noastre văzută atât de credincioși, cât și de necredincioși. Este minunea care uimește toată mintea și dovedește oamenilor până la sfârșitul veacurilor că Hristos, lumina lumii și Mântuitorul sufletelor noastre, a înviat din morți a treia zi, dăruind tuturor viață veșnică.

Despre felul cum se săvârșește această minune a aprinderii sau mai corect spus, a venirii Sfintei Lumini pe Mormântul Domnului, s-a scris prea puțin. Nici în zilele noastre nu se vorbește cât s-ar cuveni despre această negrăită minune. Poate tocmai pentru că este o minune publică, văzută de toți și verificată, asupra căreia ortodocșii nu au nici o îndoială! Sau, poate, pentru a nu crea discuții și controverse omenești inutile asupra acestei, sfinte minuni, Biserica Ortodoxă din Ierusalim nu acceptă nici un fel de publicitate zgomotoasă, nici discuții și scrieri polemice despre Sfânta Lumină. Cine crede în Hristos și voiește să vadă o mare minune a zilelor noastre, cine dorește să se întărească mai mult în dreapta credință, să meargă la Mormântul Domnului de Sfintele Paști și va vedea minune negrăită.(știre integrală)

Meditații despre Biserică

Sunt deja 2000 de ani de când Biserica lui Hristos a fost întemeiată în chip văzut, în ziua Cincizecimii. Toți oamenii care sunt botezați în numele Preasfintei Treimi și păstrează neschimbată credința ortodoxă apostolică,   sunt membri ai Bisericii lui Hristos. Avându-l drept îndrumător și conducător pe însuși Dumnezeu, Biserica lui Iisus Hristos,  întotdeauna a existat și va exista până la sfârșitul veacului: „Voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui”(Matei 16,8).știre integrală

Tinerii în fața problemelor sociale

 

În luna februarie-martie, anul curent, membrii Asociației Studenților Creștini Ortodocși (Departamentul presă și comunicare) au efectuat un sondaj de opinii scopul căruia a fost de a afla problemele tinerilor de azi și caracterul lor.

Luând în considerație acuitatea și necesitatea tot mai stringentă de a evalua anumite fenomene negative din societate, ne-am propus o diversificare a eșantionului și, astfel, am distribuit chestionarele la mai multe instituții de învățământ din capitală: USM (Facultățile de Istorie, Jurnalism și Științe ale Comunicării, Matematică și Informatică, Ecologie și Protecția mediului, Chimie, Tehnologie chimică), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”(Facultățile de Pedagogie;  Asistență Socială și Limbi Străine), UTM, ULIM, Academia Teologică,  Liceul „Ion Creangă”, Liceul Teoretic „Vasile Alexandri”, Școala de meserii Nr. 2. Au participat la sondaj 1560 tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani. (știre integrală)

Anuțuri de binefacere

Iubiți creștini!

Jertfiți pentru biserica „Sfântul   Mucenic, doctor Diomid", de   pe   lingă Centrul creștin de caritate și terapie Duhovniceasc㠄CATERD" din or. Chișinău (Republica Moldova)

Jertfind, faceți o pomană dublă, deoarece din venitul modest al acestei biserici este întreținută Școala - internat de meserii, cu educație creștin - ortodoxă, pentru copiii orfani și cei din familii nevoiașe.

Cont bancar nr: 222420004980402, în Banca Comercială pe Acțiuni - „BUSINESSBANCA",

Telefonul nostru: 46-54-04

Pe teritoriul Centrului Ocrotirii Sănătății Mamei și Copilului  din Chișinău (Republica Moldova) se planifică construirea unei bisericuțe ortodoxe cu hramul: “Maica Domnului Ocrotitoarea Pruncilor”

Posibilitatea realizării acestui proiect depinde de fiecare din noi în parte.

Rugăm să participați cu contribuții financiare sau materiale la înălțarea locașului sfânt, având astfel posibilitatea de a săvârși un act de milostenie și ctitorie

Cont bancar: FinComBanc Nr. 222490100002896

Ne puteți contacta la tel: 54-67-10