SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILĂ (Prot. Filaret Ciobanu)

 

Ca un alt Samson, prin Catehezele tale scoţi prada-miere din gurile leilor.

Ca un al doilea Moise, ne-ai dat tablele tălmăcirilor dogmelor creştineşti – zid fără spărturi pentru toţi invadatorii.

Ca un David, Petrule, cu piatra praştiei Ortodoxiei îngenunchezi, dobori semeţia lui Goliaf.

Ca Verhovnicul Petru, reprezinţi o piatră de granit în temelia Bisericii lui Hristos, o piatră care, fiind aruncată în alde Arie şi K°, se face o movilă de pietre, de sub care nu mai este ieşire.

Ca un Vasile, zis cel Mare, stai la straja livezii Domnului, curăţindu-i pomii de omizi, lăcuste şi alţi dăunători.

Petrule-Apologetule! Te asemănăm cu Grigore-Teologul, Apologetul Tainei Sfintei Treimi, care, ca şi el, ai pătruns cu mintea luminată de Sf. Duh în tainele Sf. Scripturi.

Cu mândrie nevinovată îţi zicem: bucură-te, Gură-de-Aur, care prin graiurile tale ai divulgat nu pe „Iezabela”, împărăteasa Bizanţului, ci pe şarpele Luter cu toată cohorta lui.

Îţi aducem laudă pentru iscusinţa cu care ai destrămat ambiţia „locţiitorului” lui Hristos pe pământ şi ai arătat toată deşertăciunea inovaţiilor catolice, precum şi paguba adusă de ei Bisericii Una.

Ca un Ştefan cel Mare şi Sfânt cu sabia Cuvântului goneşti din via lui Hristos oştirile agarenilor, mistreţii râmători.

Ca un Vlad Ţepeş, trage-i, te rugăm, în ţeapă pe toţi răuvoitorii Ortodoxiei, care sar gardul turmei lui Hristos şi-i fărâmă oile; pe cei care duc pe feciorii şi fiicele noastre în robia nu turcească-tătărească, vremelnică, ci în robia veşnică a lui Satan. Mai împrăştie-le marfa lui Iuda tâlharul, cu care ne inundă şi amăgesc, cumpără cu câţiva arginţi-dolari mulţime de suflete creştineşti, recrutându-i pentru iad.

Ca Vasile Lupu, fii un lup-sanitar, curăţă turma lui Hristos de toate lepădăturile.

Multe capete încăpăţânate şi îngâmfate tânjesc după decapitare ca pe vremea lui Lăpuşneanu. Vin-o, Sfinte Mitropolite, în ajutor cu sabia dreptăţii!

      Sfinte Mitropolite Petru, fii Movila de nădejde pentru santinela care are menirea să observe şi să dea alarma la apropierea hoardelor străine Ortodoxiei – stăpânirea şi preoţimea Bisericii care în cea mai mare parte dormitează. Tund, mulg, numai nu pasc turma.

Prot. Filaret Ciobanu

"CO", nr. 01, 2000