Cum să discutăm cu martorii lui Iehova

 

“La început, Dumnezeu a creat cerurile şi pământul. Însă pământul era pustiu şi fără formă şi întunericul stăpânea pe faţa adâncului de ape; şi forţa activă a lui Dumnezeu se mişca încolo şi încoace pe suprafaţa apelor.”

Martorii lui Iehova folosesc acest verset pentru a ataca credinţa creştină în personalitatea Duhului Sfânt. Aşa că nu Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor, ci doar o forţă impersonală aflată la dispoziţia lui Dumnezeu. Pentru a demonstra aceasta, martorii citează versetul aşa cum apare în Noua Traducere Mondială a Sfintelor Scripturi, astfel că nu mai este necesară răstălmăcirea Scripturii pentru a o potrivi cu doctrina lor. În alte texte, versiunea Turnului de Veghe vorbeşte despre “duh sfânt”, nearticulat şi fără majuscule.

Pentru a răspunde pretenţiei martorilor că Duhul Sfânt este doar o forţă impersonală, accentuaţi că Biblia se referă în mod repetat la atributele personale ale Duhului Sânt. De exemplu, chiar în versiunea lor mondială, este scris că Duhul Sfânt vorbeşte (Fapte 13,2), mărturiseşte (Ioan 15,26), spune ceea ce aude (Ioan 16,13), este întristat (Isaia 63,10), ş.a.m.d. Pentru o discuţie mai detaliată asupra Duhului Sfânt, vezi Fapte 5,3,4; Rom. 8,26; 1 Cor. 6,19 ş.a.

 

 Geneza 9:4

 

“Numai  carne  cu viaţa ei, adică sângele ei, să     nu mâncaţi.”

Acesta este primul verset dintr-un grup de versete, folosite de martori pentru a susţine interdicţia transfuziei de sânge.

Organizaţia lor arată că transfuzia de sânge este echivalentă cu a mânca sânge, deoarece se aseamănă cu o hrănire intravenoasă. Un martor care acceptă transfuzia, va fi chemat în faţa comitetului de judecată, cu uşile închise, şi exclus de la părtăşie, iar prietenii nu au voie nici să-l salute.

Martorii sunt foarte categorici in această privinţă. Mai degrabă acceptă să moară, decât să primească o transfuzie în cazul unui accident sau unei operaţii. Aceasta se aplică desigur şi copiilor minori. Majoritatea martorilor poartă asupra lor un document semnat atât de ei, cât şi de doi martori, care stabileşte refuzul unei transfuzii şi interzice personalului medical să o facă în cazul când se află în stare de inconştienţă.

Martorii se recunosc drept singura confesiune religioasă care refuză transfuzia de sânge, şi aceasta începând cu anul 1944. Sunt singurii care au aplicat interdicţia din Gen. 9,4 în cazul transfuziilor.

Majoritatea martorilor nu ştiu că liderii lor au o tradiţie în a introduce prohibiţii medicale pe care le anulează după un timp. De exemplu, în 1967 au interzis transplantul de organe. Discipolii lor trebuiau să rămână orbi decât să accepte transplantul de cornee, sau să moară decât să accepte un transplant de rinichi. Dar în 1980, liderii au schimbat învăţătura şi au permis transplantul (vezi Turnul de Veghe 15-11-67, p. 702, Deşteptarea! din 8-06-68, şi Turnul de Veghe din 15-03-80, p. 31). De asemenea între anii 1931 şi 1952, martorii au refuzat vaccinările, deoarece organizaţia îi învăţa că “Vaccinarea este o încălcare directă a legământului făcut de Dumnezeu...” (Epoca de Aur, 4-02-31, p. 293)

Chiar dacă martorul citează Biblia pentru justificarea poziţiei lui asupra transfuziilor, motivul real este supunerea oarbă faţă de Societatea Turnului de Veghe.

Dacă organizaţia ar anula această prohibiţie mâine, martorii ar accepta fără probleme transfuzia, aşa cum au făcut la  anularea interdicţiilor vaccinării (1952) şi transplantului de organe (1980). Vezi de asemenea Lev. 7, 26, 27 şi Fapte 15, 28, 29.

(va urma

"CO" nr.03, 2000