Bazele concepţiei sociale a Bisericii Ortodoxe Ruse

 

Recent a văzut lumina tiparului o carte cu titlul  “Bazele concepţiei sociale a Bisericii Ortodoxe Ruse”.  Este vorba despre acea concepţie care a fost adoptată de către Sinodul arhieresc  la  13-16 august 2000.

Cartea  prezintă interes sporit atât pentru clerici şi teologi, cât şi pentru cititorii  de rând. În ea sunt expuse în  16 capitole atitudinea Bisericii faţă de cele mai importante probleme sociale. Aici veţi afla care trebuie să fie atitudinea creştinului, faţă de stat,  biserică, ecumenism,  eterodocşi, ştiinţă. Este expusă părerea Bisericii faţă  noile curente   şi descoperiri ştiinţifice (clonarea,  transplantul de organe ş.a.). La fel şi faţă de ceea ce se răspândeşte în societatea zilelor  noastre, dar  s-a considerat şi se consideră în Biserica Ortodoxă ca fiind păcat: homosexualtitate, transsexuali, căsătoriile persoanelor de acelaşi sex ş.a.

"CO" nr. 01. 2001