Este de datoria noastră de a trăi frăţeşte

 

Şi tu, Betleeme Efrata, deşi eşti mai mic între miile lui Iuda, din tine va  ieşi Stăpânitor peste  Israel, iar obârşia Lui este dintru început, din zilele veşniciei” (Miheia 5,1)

Vrednic a fost Betleemul de a primit pe Cel ce din veşnicie stă de a dreapta Tatălui. Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos a schimbat întreaga istorie a omenirii. Ziua Naşterii după trup a Mântuitorului a devenit prima zi a creştinismului. Pe pământ începe o viaţă nouă – viaţa întru Hristos.

Astăzi aş vrea să aduc sincere felicitări cu ocazia luminatelor sărbători colegiului de redacţie a ziarului “Curierul Ortodox”.

Vă doresc în acest nou an cât mai mulţi cititori şi desigur nu mai puţine abonamente.

Aş vrea să închei cu o adresare către toţi creştinii ortodocşi:

- Este de datoria noastră de a trăi frăţeşte, în pace, dragoste şi bună  înţelegere, uniţi în numele Domnului nostru Iisus Hristos, căci zice Mântuitorul: “Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 13, 35)

A scris Bortă Mihail, elev la Liceul Teoretic Român “Pantelimon Halipa”, mun. Edineţ

"CO" nr. 01. 2001