Cetăţeanul care nu cunoaşte pe Dumnezeu, este ciuma societăţii (Prot. Filaret CIOBANU)

 

Începând cu 1 septembrie 2001, se preconiza predarea în şcoli a cursului „educaţia moral-spirituală” – obligator pentru clasele primare şi facultativ pentru cele mari. Spus răspicat de către Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei. Dumnealor au inventat două concepţii, se alege după gust. Până nu demult, ne-au tot „educat” forţat. Acum, tot forţat, vor să experimenteze altă concepţie. Şi atunci, şi acum – fără Dumnezeu. Scopul e acelaşi: eliminarea Bisericii din societate, alungarea lui Dumnezeu din lume.

Dar zilele trecute am aflat că nu se mai aşteaptă până în toamnă, ci chiar acum, de urgenţă, vreo 20.000 de copii din capitală vor începe studierea cursului respectiv. Au găsit şi cadre, mai cheamă şi din România, mai pregătesc din mers – totul pentru front! Ce bocete se auzeau în Parlament, că lipsa cadrelor şi a finanţelor nu permit reintroducerea religiei în şcoli! Se tot făgăduia că, iată, săptămâna viitoare se va discuta problema religiei ca obiect de studiu, dar de făcut nu se făcea nimic. De ochii lumii se dialoga cu Mitropolia, dar în realitate ne pregăteau altă surpriză. Şi iat-o, acum, când lipseşte Parlamentul. La ce ne mai trebuie lege? O facem şi fără lege. Facem fărădelege. Iar noi, naivii, credeam în soluţionarea democratică a acestei chestiuni de mare importanţă socială. Prioritatea Bisericii a fost uzurpată în mod dictatorial. Şi această neortodoxie va fi finanţată de ortodocşi. Ortodocşilor le mai rămâne, dacă pretind, predarea facultativă a religiei în clasele mai mari, cu învoirea părinţilor şi propria finanţare... Dar această plămădeală din clasele mari va fi deja pregătită, în primele 4 clase, de „evanghelia” d-lui N. Bujor – „Arta de a deveni om”.

    Domnul Bujor, cam certat cu dogma Sf. Treimi, făcându-i-se la o vreme reproşuri, în loc să se corecteze, s-a supărat şi a preferat alungarea religiei din şcoli, pentru că, vedeţi dumnea-voastră, conţine dogme. Păcat, deoarece se apropiase de un numitor comun, sub denumirea educaţiei moral-spirituale.

Deci concepţia a treia, prezentată de Mitropolia Moldovei, e respinsă categoric, deoarece – zic ei – religia conţine dogme. Dogma Sfintei Treimi, revelaţie dumnezeiască (nu demult am prăznuit Teofania), eveniment istoric documentat de Sf. Scriptură, este respinsă. Dogma despre Dumnezeu-Omul, Mântuitorul lumii, Unul, Unicul. Cuvântul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu întrupat, văzut şi pipăit după Înviere şi a căruia existenţă istorică era negată de materialiştii marxist-leninişti atei – respinsă şi ea de către simpatizanţii actuali ai acestora. Dogma despre Născătoarea de Dumnezeu, pururea Fecioară – înlăturată, spre bucuria ereticilor. Dogma despre Biserica lui Hristos, Una – respinsă. ş.a.m.d. Bisericii, feţelor bisericeşti li se interzice de a se apropia de şcoli. Adevărurile dumnezeieşti, descoperite pentru ca omul, conformându-se cu ele, să creadă şi să trăiască după învăţăturile evanghelice, ca să aibă parte de viaţă veşnică, sunt înlocuite cu fărâmături din diferite sisteme filozofice şi chiar erezii pierzătoare de suflet.

Dar vă daţi bine seama, domnilor tovarăşi, că doriţi cu tot dinadinsul (ce-i drept – puţin mascat) să îndepărtaţi cât mai mult tineret de Biserică, vreţi să fie alungat Dumnezeu din sufletul copilului. Decât aşa, zice Domnul, mai bine o piatră legată de gât…

     Dacă educaţia să fie fără dogme, dar slujbele bisericeşti sunt împletite cu toate dogmele, din care vreţi să faceţi sperietori, ce dorinţă va mai avea tineretul, educat în acest mod, să frecventeze sf. biserici?

Ce se întâmplă? Potrivit prorocului, se netezesc căile. Atunci – pentru Mesia-Hristos, iar acum – pentru Anti-Hristos, pe care, după cuvintele Domnului, îl vor primi. În acest scop sunt folosite toate mijloacele. Ceva din filozofia ateistă a lui Buddha, ceva din Mahomed… Nu e respinsă nici teoria demonică a reincarnării în orice soi de animal, până la pierderea personalităţii, numai nu învierea din morţi. În sufletele pustiite e mare setea de fiinţe „cosmice”, şi acelea , folosindu-se de moment, demonstrează – ah, ce „tehnică”!

Recent la radio vorbea o doamnă, cunoscută în R. Moldova. Spunea că nu ştie de unde am provenit noi, oamenii, dar că se apropie o Eră Nouă, plină de armonie, unde reţetele evanghelice se vor considera învechite… Mai deunăzi, la tema „Educaţia”, vorbeau nişte „specialişti”, cum că educaţia trebuie făcută conform timpului – avem nevoie de manageri, întreprinzători, etc. În jumătate de oră nici o dată n-au pomenit de suflet, de Dumnezeu. Ce bucurie pentru cel care va veni în numele lui, mare bucurie… Mă rog, Noua Eră, anul şarpelui! Din nou şarpele… Vor să ne „civilizeze” cu cupluri din doi sau două, planificarea familiei, „educaţia” sexuală nechibzuită, etc. Ne-am săturat, domnilor, de educaţia Dumneavoastră!

…Dar sufletul omului?

„Nu pun preţ pe acea moralitate care nu-şi are rădăcina în religie”, susţinea Henrich Ibsen. Ce preţ puneţi pe această Civilizaţie, când scopul principal al existenţei pe Pământ, pentru majoritatea oamenilor este „A munci pentru a mânca şi a mânca pentru a munci”, iar ceilalţi, cu mici excepţii, îşi irosesc viaţa cu deşertăciuni şi goana după plăceri trecătoare, primitive, după putere, prestigiu, bani, aduse la rang de valori supreme! Şi toate străduinţele doar pentru aceea ca, peste câteva zeci de ani, înţelegând, poate, tragedia prostiei omeneşti, să coboare în mormânt, cedând locul altor generaţii, grăbite să meargă pe aceeaşi cale a pieirii. Aş vrea să Vă amintesc aici şi spusele lui Platon (429–347 î. de Hs.): „Cetăţeanul care nu cunoaşte pe Dumnezeu, este ciuma societăţii. Religia este firmamentul statului”.

Sau cuvintele lui Ioan Slavici, scrise în 1890 în revista „Semănătorul”: „Va fi având orice om cu viaţa sufletească mai dezvoltată clipe de îndoială religioasă, dar cel bine îndrumat nici în asemenea clipe nu pierde din vedere adevărul, că religiozitatea este temelia bunei rânduieli în vieţuirea omenească, şi fără credinţă nu e avânt, cumpănire luminoasă şi măsură dreaptă nici în viaţa individuală, nici în cea comună, nici în artă, nici în ştiinţă, nici în lucrarea economică”.

Ori mărturisirea lui Goethe înainte de moarte: „N-are importanţă cât va progresa mintea omenească în cultura intelectuală, în ştiinţele naturii, în lărgime şi în adâncime; ea nu va fi în stare niciodată să se ridice deasupra demnităţii şi culturii morale a creştinismului, aşa cum străluceşte în Evanghelii. Viaţa şi puterea unui popor depinde de atitudinea pe care a luat-o faţă de Biblie”.

Cum să ne salvăm copiii? Ascultaţi vocea majorităţii poporului nostru, reintroduceţi religia în şcoală!  

Responsabilitatea Vă aparţine, domnilor demnitari.

 

Prot. Filaret CIOBANU, parohul bisericii „Sf. Nicolae”, c. Costeşti, jud. Chişinău

"CO" nr. 02. 2001