Capodopere readuse la viaţă (Larisa Mihailo)

 

Recent Muzeul Naţional de Arte Plastice din Moldova a inaugurat o expoziţie: “Restaurarea şi conservarea operelor de artă”.

Circa 200 de opere de pictură, sculptură, grafică, artă decorativă din Moldova, Europa de Vest, Rusia, ţările orientale, readuse la o nouă viaţă de către pictorii-restauratori de la Centrul de restaurare al Muzeului de Arte Plastice sunt expuse la această expo-ziţie.

  Operele de artă, oricât de impecabil ar fi realizate, sunt supuse degradării, factorul necruţător al timpului, al catastrofelor, al incendiilor, inundaţiilor etc., generând îmbătrânirea, iar uneori chiar distrugerea totală a materialelor din care este plăsmuită  opera.

În acest context ocrotirea, conservarea şi restaurarea operelor de artă sunt o garanţie a  supravieţuirii lor în timp.

     Păstrarea şi protecţia lor presupune un amplu ansamblu de măsuri  programate, dirijate şi urmărite de specialişti competenţi.

Aici se pot admira ilustrele modele de artă medievală: icoana “Sf. Varvara” (sec. XVII), icoana “Maica Domnului” (sec. XIX), pomelnicul mănăstirii Căpriana (sec. XIX), veşminte vechi, prosoape şi alte lucruri vechi.

Toate aceste  capodopere sunt readuse la viaţă de către meşterii restauratori, care dăruiesc fiecărei opere, asupra cărei lucrează, întreaga căldură a inimii şi a mâinilor.

Restauratorul  trebuie să cunoască în mod fundamental tehnica picturii şi a desenului, să se descurce liber în problemele de istorie şi geografie, să însuşească bine anumite compartimente din fizică şi chimie, să posede în mod obligatoriu  un ochi sigur şi o mână tare.

Doar ei, restauratorii ,sporesc în permanenţă va-loarea spirituală şi materială a operelor. Este extrem de interesant procesul de restaurare a icoanelor. Uneori sub stratul de pictură din sec. XIX se descoperă o altă pictură din sec. XVIII-lea sau al XVII-lea. În asemenea cazuri stratul de pictură de la suprafaţă trebuie înlăturat şi trecut pe alt suport, astfel fiind eliberată pictura anterioară mai de valoare.

     Frumuseţea şi căldura acestor opere o puteţi aprecia şi voi, vizitând această expoziţie ce va fi deschisă până la sfârşitul lunii aprilie.

 

Larisa Mihailo

"CO" nr. 04. 2001