Fii un fiu al mângâierii

 

Bună ziua!

 

      Printre rândurile cititorilor publicaţiei “Curierul Ortodox” mă aflu şi eu, Dorin Rîşcanu (elev în clasa a VI-a).

      Citind pagina pentru copii, am hotărât să vă scriu şi eu. Vreau să-mi împărtăşesc gândurile cu semenii mei, şi nu doar cu ei.

     Trăim în mijlocul unei lumi pline de violenţă, ură, invidie sentimente care produc zilnic multă suferinţă. Însă chiar şi în astfel de condiţii, Dumnezeu a chemat poporul Său în slujba mângâierii celor ce suferă.

       Biblia ne îndeamnă să fim mângâietori. Unora le pare că nu au destule resurse sufleteşti pentru a fi mângâietori. Şi atunci care ar fi soluţia?

Să ne lăsăm umpluţi de Duhul Sfânt, care în Biblie mai este numit Mângâietorul, să-I permitem lui Dumnezeu să lucreze prin noi, şi atunci vom fi negreşit fii ai mângâierii.

      Aş vrea să fiu om al nădejdii. Să trăiesc în aşa fel, încât să dau speranţă în viitor, crezând în Dumnezeu.

 Să fiu om al optimismului. Lumea este plină de profeţi ai dezastrului. Sigur, Biblia vorbeşte despre judecata divină. Dar noi ştim că Dumnezeu e atotputernic şi El a pregătit o cale de salvare a tuturor celor credincioşi, pentru toţi acei ce au credinţă în El. Nu aş vrea să dau prea mare atenţie, aparenţelor,  la ceea ce “se vede”, pentru că noi, creştinii, aşteptăm o veşnicie fericită care a fost promisă celor credincioşi.

      Îmi dau bine seama că viaţa mea poate fi sau o sursă de mângâiere pentru alţii, sau un izvor de amărăciune. Prin ceea ce fac sau ajut, sau distrug.

      Dumnezeu este Tatăl mângâietor. Aş vrea să fiu copilul Lui şi să ofer celor din jur mângâierea.

      Sper că gândurile mele, înşirate în această scrisoare, le vor prinde bine şi altor copii. Cât din partea mea, promit că aceasta nu va fi ultima  scrisoare la redacţia “Curierului Ortodox”.

 

Dorin Rîşcanu, comuna Coşcalia, jud. Tighina (sectorul Căinari)

"CO" nr. 04. 2001