Ce mărturisesc  păţiţii?

 

  Astăzi ţara creştină, unde 94 % de cetăţeni sunt creştini ortodocşi, este inundată de diferite grupări şi mişcări religioase sau parareligioase cu caracter totalitar.

    Una din aceste este aşa numita “Biserica Unificării”, cunoscută şi ca secta lui Moon.

    Asociaţia obştească “ICHTHYS-Moldova”, care are ca ţel apărarea  tinerilor de influenţa negativă a grupărilor pseudoreligioase, a organizat o conferinţă la Academia Teologică din Chişinău, la care au participat trei persoane care au reuşit să scape de ghearele sectei mooniste: Aliona Panuş, Igor Pânzaru şi Vladimir Griţcu.

 Pentru început s-a vorbit despre doctrina acestei secte, care afirmă că Moon este noul Mesia. Iisus Hristos este considerat a fi un om ca  şi noi, care avea ca scop organizarea unei familii adevărate, dar n-a reuşit. Astăzi Moon este acela care urmează să  ducă la capăt ceea ce nu a reuşit Hristos. Despre Duhul Sfânt mooniştii afirmă că este  o persoană de gen feminin. Sfânta Scriptură nu este altceva decât o iniţiere în cartea de bază a mooniştilor – “Principiul divin”.

    În timpul conferinţei au fost atinse mai multe momente interesante .

Astfel, după ce tinerii sunt racolaţi, aceştia au dreptul să se căsătorească numai cu  membrii sectei, deoarece au un “sânge comun”, ceilalţi oameni au alt sânge, considerat satanic. Alegerea viitorilor soţi şi soţii este făcută de către “tăticul” Moon, deoarece numai el poate vedea 7 generaţii înainte. Fapt  amuzant pentru noi, creştinii, este că la  moonişti căsătoria se poate face numai prin intermediul fotografiilor, ba mai mult ca atât: căsătorii pot fi făcute şi cu sufletele celor decedaţi. După cum afirmă Vladimir Griţcu, la aceşti sectanţi căsătoria se permite de câte ori este nevoie. În 1997 în lume au avut loc 3600000 de căsătorii. Cu toate că statisticile oficiale ale mooniştilor afirmă că au divorţat doar 2%, în rea-litate, după cum a menţionat Aliona Panuş, cifra este cu mult mai mare, deoarece cele mai multe  căsătorii nu erau reuşite.

   Secta, având un caracter totalitar, propagă un mod de viaţă foarte riguros, chiar cu nişte principii de armată, spune Igor.

     Toţi trei foşti moonişti au fost racolaţi pe stradă, devenind membri activi ai mişcării. Igor spune că a recăpătat pacea  sufletească  după ce toţi acei pe care i-a adus în sectă au părăsit-o din diferite motive.

      Foştii moonişti au evidenţiat faptul că tinerii cad pradă acestei secte mai des din următoarele motive:

1.Nu cunosc noţiunile elementare de credinţă;

    2.Starea dezastruoasă a economiei Moldovei (sectanţii sunt asiguraţi cu hrană, gazdă şi lucru);

     3.Perspectiva căsătoriilor internaţionale, dorinţa de a se căsători cu o persoană înstărită din altă ţară.

Cei trei foşti membri ai sectei mooniste acum s-au reîntors la Biserica Ortodoxă, fiind hotărâţi să   lupte cu toate mijlocele  împotriva celor care i-au abătut de la calea mântuirii.

    La rândul lor, membrii organizaţiei “ICHTHYS-MOLDOVA” au declarat că  vor susţine pe toţi acei care vor să rupă cu sectele totalitare, care distrug personalitatea omului.

 

Viorel Cojocaru, Preşedintele asociaţiei obşteşti “ICHTHYS-MOLDOVA”

"CO" nr. 04. 2001