Cum a ajuns Crăciunul sărbătoarea brazilor împodobiţi

 

Povestea este complexă şi e  necesară o întoarcere în timp, în secolul al XVII-lea, în Olanda, pentru a regăsi aici un tablou care înfăţişează sărbătoarea Sfântului Nicolae, arhetipul lui Moş Crăciun.

Sfântul Nicolae  a transmigrat probabil în America, pe navele olandezilor şi ale popoarelor nordice, care au găsit acolo altă  patrie, mai primitoare, între secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea. Totuşi, reapariţia sa în hainele colorate în roşu ale bătrânului cu barbă, cu glugă şi coş cu daruri, nu este de dată atât de recentă şi se datoreşte scriito-rului Washington Irving, cel care publică în 1809 „Istoria oraşului New York povestită de Knicker-borker”, care impune personajul Santa Claus. În 1923, altă creaţie literară, de data aceasta o  poezie „A visit from St. Nicholas”, scrisă de  Clement Clarke Moore, se bucură imediat de o popularitate atât de mare, încât este învăţată pe de rost de americani.  Poezia aceasta a iniţiat ilustrările grafice ale lui Santa Claus, care au pătruns în toate casele. Au apărut, rând pe rând, cizmele, vestonul îmblănit, apoi ciorapii albi, pălăria de vânător şi pipa albă. Aceste imagini au avut o pu-tere de pătrundere care a depăşit-o pe  cea a oricărui alt lucru, iar iconografia lui Moş Crăciun s-a răspândit cu rapiditate.

În prima poezie a lui Moore nu era obiceiul a-l sărbători pe Sfântul Nicolae la 24 decembrie. De abia ulterior devine un obicei, iar în 1865 o mare parte din statele americane  impun prin lege această sărbătoare. Fragmentele de legendă, care sunt şi astăzi povestite copiilor, se completează treptat cu: fabrica de jucării, casa de iarnă a Moşului, sacul din pânză castaniu, coborârea Moşului prin hornul căminului. Ilustratorii i-au împodobit figura lui Moş Crăciun cu noi referinţe, topografii şi obiceiuri.

      La sfârşitul anilor 20 ai secolului XIX-lea, Santa Claus devine pentru toţi întruchiparea generozităţii naţionale şi un mijloc de promovare comercială fără precedent. În 1930, compania Coca-Cola, care doreşte să-şi extindă piaţa adresându-se celor tineri şi foarte tineri, solicită folosirea lui Santa Claus pentru publicitate. În felul acesta, roşul şi albul Coca-Cola devin culorile canonice ale lui Moş Crăciun.

Mai complexă şi mai contradictorie este istoria lui Moş Crăciun în Europa.

În Marea Britanie a fost ignorat până la sfârşitul se-colului al XIX-lea. În Franţa a sosit oficial numai la sfârşitul celui de al doilea război mondial şi odată cu planul Marshal, deşi personaje care îi semănau îşi făcuseră apariţia în primele decenii ale secolului al XIX-lea, dar numai în anumite locuri şi regiuni. În Italia, istoria lui Moş Crăciun este tot atât de recentă. Acesta devenind ulterior simbolul privilegiat al industriei dulciurilor.

Pomul de Crăciun şi-a făcut apariţia în pieţele capitalelor europene numai în primele decenii ale secolului al XX-lea.

  Biserica romano-catolică a fost cea care s-a opus afirmării lui Moş Crăciun. În anii 50, ea a manifestat rezistenţă faţă de asimilarea unor  mitologii populare  păgâne, tot aşa cum se opune astăzi sărbătorii păgâne americane Halloween.

  În zilele noastre, istoria Crăciunului şi a simbolurilor sale este legată de afirmarea vieţii private şi creşterea rolului  economic şi social al familiei burgheze.

Crăciunul, sărbătoarea copiilor, este  sărbătoarea darurilor. Cel care a consfinţit această mentalitate este tot un scriitor, Charles Dickens, care în 1843 a publicat celebrul „Cântec de Crăciun”, de multe ori ilustrat de cinematografie şi desenele animate. Darurile şi caritatea sunt indisolubil legate  şi se adaugă,  în perioada postbelică, naşterii societăţii de consum, afirmării modelului american. 

 

Petru  Ioniţă

"CO" nr. 02. 2002