Declaraţie de protest şi solidaritate

 

Noi, subsemnaţii, cercetători ştiinţifici la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, suntem profund indignaţi de politica antinaţională, promovată de actuala guvernare comunistă, prin declanşarea unui proces fără precedent de rusificare şi deznaţionalizare, de violare a principiilor  fundamentale ale democraţiei, de impunere a ideologiei partidului de guvernământ în învăţământ şi ştiinţă, de izolare a Republicii Moldova pe plan extern, etc.

Ne exprimăm protestul categoric împotriva introducerii limbii ruse ca obiect obligatoriu în şcoala naţională şi împotriva iniţiativei fracţiunii parlamentare comuniste de a acorda limbii ruse statutul de limbă oficială în Republica Moldova. Aceste tentative ale guvernării comuniste încalcă flagrant Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi mai multe pacte şi tratate internaţionale, la care Republica Moldova este parte

Protestam, de asemenea, împotriva intenţiilor guvernării comuniste de a suprima cursul “Istoria Românilor”, înlocuindu-l cu un curs de sorginte sovietica — “Istoria Moldovei”. Declarăm şi cu această ocazie, cu toată puterea argumentului ştiinţific şi responsabilitatea civică, aşa cum a afirmat întotdeauna adevărata ştiinţă istorică de pretutindeni, că în teritoriul actual al Republicii Moldova locuieşte şi a locuit neîntrerupt o populaţie românească majoritară şi ea este parte componentă a naţiunii române.

Prin această declaraţie, noi, subsemnaţii, cercetători ştiinţifici la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, ne solidarizăm plenar cu acţiunile de protest, organizate de grupul parlamentar al Partidului Popular Creştin Democrat în Piaţa Marii Adunări Naţionale, şi lansăm un apel la solidaritate către toată intelectualitatea din Republica Moldova, către colegii noştri de breaslă, către toată suflarea românească.

 

Gheorghe Cojocaru, Mihai Adauge, Gheorghe Negru, Elena Negru, Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, Nicolae Fuştei, Virgiliu Bârlădeanu, Anatol Ţăranu, Eugenia Danu, Ion Chirtoagă, Alexandru Furtună, Ion Leaşco, Constantin Ungureanu, Eugen Cernenchi, Ion Varta, Tatiana Varta, Lidia Vition, Tudor Ciobanu, Ion Preaşcă, Dinu Poştarencu, Vladimir Brânză, Veaceslav Stavilă, Eduard Baidaus, Valeriu Popovschi, Ruslan Şevcenco, Zinaida Alexandreanu-Sâtnic, Andrei Jitari, Alexei Agachi, Diana Eţco

 

„CO”, nr. 2 (127), 2002