Restaiuratorul Iuri Terehov

 

Despre  restauratori   se   scrie mai puţin  decât despre   ceilalţi plasticieni.  Însă  munca lor,  de  fapt,  presupune nu doar talent  şi  inspiraţie,   ci   şi   o cunoaştere profundă a legităţilor artistice.  Ceea ce  constituie esenţa artei  de  a restaura e  anume pătrunderea ideii materializate de  autor  ( unii  anonimi,   alţii demult plecaţi dintre  cei vii).   Adică recuperarea unui  fragment pierdut dintr-o  operă de  artă.

Iuri Terehov,   restaurator de  sfinte locaşe,  numai  în  ultimii  12 ani a făcut mult pentru renaşterea a 12 biserici din  Chişinău  şi  a circa 30 din ţară. E vorba de bisericile    “Haralampie”,  “Armenească”,  “Sfânta Vineri”, “Pogorârea Sfântului Duh”,  “Sfântul Ilie2,   “Constantin   şi Elena”. Pentru ultima,. Iuri  Terehov a executat uşile monumentale,   turnate  în bronz,   cu vitraliu şi   cu o icoană ce     înfăţişează sfinţi.    Pentru Catedrala din  Chişinău a sculptat       sfeşnice de bronz,  iar pentru biserica “Acoperământul Maicii Domnului” -  clopotele. De  o seamă de  ani  sculptorul  Terehov execută lucrări de restaurare   (operaţia de turnare repetată) a clopotelor vechi, datate  cu sec. XVIII-XIX.    Astfel a turnat  în bronz un  complet mic,   format din  8 clopote   (cu greutatea de 6-200 Kg) ,   altul mijlociu - 12 clopote  şi  unul mare,   alcătuit din  22 de piese.     Clopotele mici  au    fost turnate pentru mănăstirea de    maici din  satul Răciula,  precum şi pentru bisericile  din localităţile  Nisporeni,  Ţigăneşti,  Rezeni  şi biserica “Sfântul Pantelimon” din  capitală. E cazul  să notăm aici   că lucrarea clopotelor instalate  la biserica din Nisporeni  a fost  sponsorizată  de  cântăreţul Gheorghe Ţopa şi de enoriaşii din partea    locului,   adăugând   încă un detaliu: în toate  cazurile  autorul donează una din piese  sfântului  locaş.

Alte clopote, pentru biserica “Sf. Petru şi Pavel” din  Chişinău, au fost turnate cu sprijinul financiar al Guvernului României.

Când   glasul duios de  clopot  se  aude peste  sate  sau peste urbe,   la sărbătorile  creştine,   oamenii  care  se duc la biserică,   evlavioşi,   retrăiesc mai adânc sentimentul religios. Poate se  gândesc la cel care a turnat clopotele,   atunci  când le  admiră cât  sunt de  frumoase, cu   ornamente  în  relief,   cu basoreliefuri  reprezentând   scene hagiografice, cu inscripţii  ce  atestă istoria piesei  respective. Dar mai  ales când  le ascultă melodiosul  dangăt de  aramă,  cu un  diapazon  de   la  nota   “Do”  din octava întâi, până la “Do”  din  octava a doua. Aliajul lor e  format,   de obicei,  din  câteva metale: aramă,   staniu,   argint, plumb,  zinc,  care împreună formează minunea  numită bronz.

Ar mai fi de  spus că artistul I. Terehov,  pe lângă  clopote,  mai  elaborează  şi  alte  obiecte de  cult:  crucifixe,   cruci   ornamentate,   grilaje de metal, precum şi icoane,  iconostase,  vitralii  etc. E fructuoasă şi  colaborarea restauratorului I. Terehov cu cunoscutul  sculptor Iuri  Canaşin.

Rodul muncii lor în  comun  s-a materializat  în  compoziţia monumentală, consacrată Doinei   şi  lui  Ion Aldea-Teodorovici,  monumentul Mamei   îndurerate, instalat la Cimitirul militar,   copia în bronz  a bustului  lui Mircea Eliade pentru Aleea Clasicilor.

E cazul de menţionat  că eroul nostru este,  de  asemenea,  coautorul bustului  ce-l  reprezintă pe savantul Haralampie Vasiliu, instalat  în  faţă sediului Universităţii Agrare,   şi  a statueteler oferite  în cadrul Festivalului lui Dumitru Fusu “One man  shou”, ambele opere executate în duet cu sculptorul Iosif Citman.

 

Silvia Fulga

„CO”, nr. 2 (127), 2002