Seminar pentru profesorii claselor primare

 

În perioada 19 iulie–3 august, la mănăstirea Noul-Neamţ a avut loc un seminar pentru pedagogii claselor primare din municipiul Chişinău, cu genericul „Aspecte ale educaţiei moral-spirituale în clasele primare”.. Seminarul a fost organizat de Asociaţia obştească „IHTYS-Moldova”, în colaborare cu Academia Teologică şi Departamentul educaţie, ştiinţă, tineret şi sport, cu susţinerea bisericii „Sfântul Dumitru” din Chişinău şi a PS Dorimedont, episcop de Edineţ şi Briceni, şi a mănăstirii Noul-Neamţ.

 „Scopul acestui seminar, organizat de Asociaţia „IHTYS”, a fost de a le ajuta pedagogilor să-şi descopere propria credinţă - ortodoxia. Aceasta deţine o bogăţie de mijloace pentru perfecţionarea morală a individului, care pot fi oferite în cadrul orelor de educaţie moral-spirituală. Ortodoxia este o cale sigură spre perfecţionarea omului – avem exemplul sfinţilor, care ajungeau modele de blândeţe şi dragoste, încât şi fiarele sălbatice li se supuneau. Ortodoxia oferă reţete şi tratament pentru toate bolile sufleteşti, care ne apasă într-o epocă zbuciumată – depresii, psihoze, disperare etc. Desigur, psihologia vine cu remediile ei, dar totuşi nu vindecă rădăcina – frica de moarte, de boli, de singurătate. Numai ortodoxia, ceea ce înseamnă dreapta credinţă, ne oferă o libertate totală, ne dezrobeşte de aceste angoase. Nu întâmplător, în primele secole de creştinism, mucenicii mergeau la moarte cu miile – ei nu mai puneau preţ pe bogăţiile acestei vieţi, aflând comorile viaţii veşnice. Omul începutului mileniului 3 nu mai puţin, ba poate mai mult, are nevoie de a afla această Veste Bună – Evanghelia înseamnă „vestea cea  bună” – despre existenţa vieţii veşnice, pentru care  este creat şi care constituie scopul existenţei omeneşti. Biserica este un îndrumător, o călăuză pe această cale, ne oferă mijloace care ne ajută în acest scop – prin Sfintele sale Taine, ierurgii etc. S-au uitat acestei lucruri, după decenii de prigoană a credinţei. Astăzi trebuie să le descoperim , adică să ne descoperim pe noi înşine, scopul vieţii noastre, cu toţii împreună – şi maturi, şi copii. Anume această descoperire neaşteptată a unei comori s-a produs sub ochii noştri la Chiţcani, practic cu fiecare dintre cei 50 de pedagogi, participanţi la seminar. Ei au descoperit asemenea noţiuni cum ar fi pocăinţa, păcatul, virtutea, care se află la baza unei creşteri spirituale, fiind ajutaţi de un grup de teologi de la Academia Teologică şi de la alte instituţii din republică.. Am invitat persoane cu autoritate, nume de referinţă cum ar fi Nicolae Fuştei, doctor în teologie, cercetător ştiinţific la Academia de Ştiinţă din  Moldova; preotul Vasile Ciobanu, consilier cultural la Mitropolia Moldovei; doctoranzii pr. Marcel Dodu, Veaceslav Goreanu ş.a. Dar, ce-i mai important, aflându-se în spaţiul unei mănăstiri, participanţii la acest seminar au  avut posibilitatea să trăiască pe viu credinţa, practicând asemenea taine cum ar fi Sfântul Maslu, Euharistia. Ei au simţit ce înseamnă Taina Pocăinţei - când omul îşi face o revizuire a propriei vieţi şi cere ajutor de la Dumnezeu pentru a se schimba; acel efect miraculos al Tainei Împărtăşaniei, când Însuşi Dumnezeu coboară în fiinţa noastră, se uneşte cu noi şi ne ajută să devenim mai buni, mai curaţi. I-au ajutat să descopere aceste lucruri şi bogăţia serviciilor divine de la Noul-Neamţ, şi cunoaşterea unor călugări cu o viaţă intelectuală şi duhovnicească efervescentă, cum ar fi stareţul mănăstirii, părintele Paisie (Cecan), părinţii Alexie (Lungu), student în ultimul an al facultăţii de teologie din Bucureşti, p. Irineu (Tafunea) , absolvent al Academiei din Serghiev-Posad, şi alţii. A fost o bucurie pentru noi să vedem feţele schimbate, uimite şi luminate ale pedagogilor. Am simţit, fără exagerare, că ne-am atins scopul – de a-i face să descopere ortodoxia şi de a-i ajuta să-i călăuzească şi pe copii pe această cale.

Le-am oferit învăţătorilor şi un set de literatură, care ar putea să le fie de ajutor la orele de educaţie moral-spirituală. Specialiştii din cadrul Asociaţiei – teologi licenţiaţi – au elaborat şi un curriculum pentru educaţia moral-spirituală, varianta ortodoxă. Credem că el ar putea fi acceptat şi de Ministerul Învăţământului, dacă nu ca o variantă de bază, cel puţin ca una de alternativă pentru clasele unde copiii şi părinţii insistă să studieze religia la orele de educaţie moral-spirituală. Acest lucru este firesc într-o ţară cu o populaţie majoritar ortodoxă, mai ales că noţiunea de educaţie moral-spirituală nu exclude educaţia religioasă. Şi cei care vor dori să-şi studieze propria credinţă, insistând, pot obţine acest drept, care este garantat şi de multe documente internaţionale. De fapt, numai astfel ne putem păstra identitatea şi demnitatea – studiind şi alimentându-ne de la credinţa ortodoxă, care este inseparabilă de cultura, istoria şi limba poporului nostru.

Viorel Cojocaru, preşedintele Asociaţiei „IHTYS”