Aceiaşi mărturisitori   ai Cuvântului

 

Anul curent şi-a reînceput activitatea Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi (ASCO) din R. Moldova.

Această „renaştere” se dovedeşte a fi în deplină concordanţă cu necesităţile timpului. Acum, când se resimte acut lipsa unor organizaţii veritabile pentru tineret, apariţia unei asociaţii de tipul celei care a existat în 1996–1999,  nu numai că  este foarte binevenită,  ci,  în primul rând,  necesară.

Pregnanţa cu care se impune azi ASCO este foarte asemănătoare cu cea de atunci:  practic aceleaşi departamente, aceleaşi pelerinaje, aceiaşi tineri dornici de a afla ceva nou. În acest context, azi putem să adăugăm: aceeaşi publicaţie. Cu toate că în această direcţie ASCO şi-a extins aria de activitate, suplimentul „Logos” din „CURIERUL ORTODOX” rămâne a fi un bun promotor al ideilor şi activităţilor noastre.

Astfel, ţinem să  vă aducem la cunoştinţă că, în prezent,  în cadrul ASCO au fost create mai multe departamente cu caracter organizatoric şi misionar. Începând cu luna septembrie, doritorii pot să se înscrie  în cadrul unor departamente, în vederea unei ulterioare colaborări.

asistenţă socială;

presă şi comunicare; 

cântare bisericească;

turism şi pelerinaj la locurile sfinte.

Departamentul Asistenţă socială ia sub auspiciul său pe toţi cei nevoiaşi, în special persoanele în etate care, în activităţile lor cotidiene, au nevoie de sprijinul cuiva. Membrii acestui departament sunt dispuşi să acorde ajutorul de care aceştia au nevoie în măsura posibilităţilor. De aceea, toţi cei care cunosc asemenea persoane, sunt rugaţi să se adreseze nemijlocit la sediul ASCO.

Şi activitatea departamentului Presă şi comunicare necesită susţinere şi atenţie din partea creştinilor. A apărut deja primul număr al publicaţiei „Glasul tânărului ortodox”. Răsunetul pe care a avut-o în rândul tinerilor demonstrează non-eşecul acesteia. De asemenea, un merit al tinerilor este şi apariţia paginii „Filocalia” în „Altarul Credinţei”. Iar acum, putem spune acelaşi lucru, cu o deosebită certitudine, şi despre reînvierea paginii „Logos” din „Curierul Ortodox”. În acest sens, invităm toţi doritorii la o ulterioară fructuoasă colaborare - să contribuie la realizarea viitoarelor ediţii.

Departamentul Cântare bisericească şi-a extins şi el aria de activitate. Urmează a fi organizat un cor mixt de tineri dornici de a aduce slavă lui Dumnezeu prin cântările bisericeşti, care va activa În fiecare zi de miercuri şi vineri (începând cu ora 17.00). Departamentul propune o colecţie bogată de cântări bisericeşti şi predici, înregistrate pe casete audio şi CD-uri, care  pot fi comandate la sediul Asociaţiei noastre.

Departamentul Turism şi pelerinaj  propune tuturor doritorilor să viziteze locurile sfinte atât din Moldova, cât şi din Rusia, Ucraina, România. În acest scop, a fost înfiinţat Centrul de Pelerinaj „PELERINUL ORTODOX” în cadrul şi sub egida Departamentului Mitropolitan Relaţii Externe, cu sediul în mănăstirea de maici „Sf. M. Mc. Teodor Tiron” din Chişinău. Membrii departamentului turism şi pelerinaj la locurile sfinte al ASCO sunt încadraţi şi ei activ în organizarea activităţii acestui Centru.       

Întrunirile membrilor au loc săptămânal, în fiecare zi de marţi şi joi (excepţie - în zilele de sărbători), ora 17.00. Marţi: Şcoala de catehizare; joi: Acatist în biserica „Întâmpinarea Domnului” şi discuţii tematice.

Reşedinţa juridică a Asociaţiei este în mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu 67, blocul 2 al USM, et. 2 în incinta Academiei Teologice.

Dorim să mulţumim colectivului redacţional pentru spaţiul acordat nouă în ziar şi pentru susţinere în satisfacerea elanului nostru creator. Sperăm ca ulterioara noastră colaborare să fie una fructuoasă şi de lungă durată. Aşa să ne ajute Dumnezeu !

                                                              Comitetul coordonator al ASCO