ANIVERSAREA PRIMULUI DECENIU DE EXISTENTA A INSTITUTULUI ROMAN DE TEOLOGIE ŞI SPIRITUALITATE ORTODOXA DIN NEW YORK

 

 

Anul al 10-lea de existenţă a Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxa din New York şi a Capelei Ortodoxe Române "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel", NY, a cenaclului literar "Mihai Eminescu", a Simpozionului Ecumenic Teologic şi al revistei "Symposium", se înscrie istoric la răspântia dintre mileniile al II-lea şi al III-lea creştine. Toate aceste activităţi liturgice, teologice şi ecumenice, cărora li se adaugă activităţile literare şi istorice ale cenaclului "Mihai Eminescu", ale revistei "Lumină Lină", ale sesiunilor româneşti din cadrul Congresului Internaţional de Studii Medievale din Kalamazoo, Michigan şi ale revistei "Romanian Medievalia", au luat naştere şi au crescut sub egida Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi sunt opera preotului şi poetului Theodor Damian, în calitatea sa de fondator, iniţiator şi conducător al lor.

Momentul solemn al încheierii primului deceniu de afirmare literară, teologică, artistică şi istorica a fost celebrat de Simpozionul Ecumenic Teologic, duminica 1 Decembrie, 2002, în biserică şi apoi în auditoriul bisericii episcopaliene "Sfântul Pavel" din College Point, Queens, New York.

Simbolic, această aniversare de zece ani a coincis şi cu sărbătorirea Zilei Naţionale a României, cinstita ca atare şi în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Astfel, la sfârşitul Sfintei Liturghii oficiate de Pr. Theodor Damian, asistat de diacon Claudiu Lutai şi de Pr. Andrei Turcoane din Iugoslavia, a urmat festivitatea de aniversare, a cărei însemnătate naţională şi bisericească a fost evidenţiată pe larg de teologul şi scriitorul George Alexe din Detroit, Michigan, în conferinţa întitulată "Coroana de glorie şi de spini a României Mari".

La orele 5:00 p.m., după rugăciunea îndătinată rostită de Pr. Andrei Turcoane, reprezentantul la simpozion al P. S. Episcop Daniil Partosanul din Vârşeţ, Banatul românesc din Iugoslavia, a avut loc deschiderea oficială a celui de al 10-lea Simpozion Ecumenic Teologic de către Pr. prof. dr. Theodor Damian.

Părintele Andrei Turcoane a subliniat importanţa deosebită, ecumenică şi teologică, a evenimentului şi a adresat un cuvânt de bun venit tuturor vorbitorilor şi participanţilor la simpozion.

Din partea bisericii episcopaliene gazde, a luat cuvântul Rev. prof. dr. Paul E.C. Hamilton, de la Metropolitan College of New York, care a dat o vie expresie spiritului ecumenic şi teologic al Bisericii sale.

În continuare, Dl George Alexe, directorul Institutului, a vorbit semnificaţia aniversarii primului deceniu de existenţă, subliniind prestigiul teologic, ecumenic, literar şi artistic al începutului, care a marcat dezvoltarea ulterioară a Institutului Român de Teologie şi de Spiritualitate Ortodoxă. De asemenea, vorbitorul a remarcat bunul nume şi reputaţia de care se bucură Institutul în România, citind telegramele elogioase însoţite de înalte binecuvântări arhiereşti şi de urări de succes adresate Simpozionului şi Institutului de către Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, I.P.S. Mitropolit dr. Nicolae Corneanu al Banatului, I.P.S. Arhiepiscop Pimen Zainea al Sucevei şi Radăuţilor, I.P.S. Arhiepiscop Andrei Andreicut de Alba Iulia, P.S. Episcop Calinic Argatu al Argeşului şi Muscelului, P.S. Episcop Timotei al Aradului şi Hunedoarei.

Din Statele Unite ale Americii, cele mai emoţionante au fost urările de succes şi binecuvântările primite din partea I.P.S. dr. Nicolae Condrea, Întăistătătorul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America şi Canada, care nu a putut fi prezent decât sufleteşte la aniversarea primului deceniu de existenţă al Simpozionului Ecumenic Teologic. Un prietenesc mesaj, apreciat ca atare, a fost primit şi din partea d-lui Eugen Raica, preşedintele cunoscutei instituţii etnice "Romanian Heritage Center" din Jackson, Michigan. În continuare, Rev. Paul Theophilus a condus lucrările Simpozionului, a cărui temă a fost "Cultura contemporană în lumina spiritualităţii creştine la începutul mileniului al III-lea. Realităţi seculare şi perspective spirituale". Tema a fost dezvoltată pe larg de teologul George Alexe, după care Daniela Anghel, doctorandă în Istorie a Universităţii Bucureşti, a prezentat un eseu despre cultura contemporană între real şi ideal. Din partea Bisericii Baptiste Române din Ridgewood, New York, Rev. Pavel Nicolescu, doctorand în Teologie al Facultatii Ortodoxe de Teologie a Universitatii Bucureşti, a încercat să răspundă de pe poziţiile baptiste la întrebarea daca lumea în care trăim este seculară sau nu. Ca o concluzie generală a temei principale a Simpozionului, Părintele prof. Theodor Damian de la Metropolitan College of New York, a vorbit despre cultură şi culturi: globalizare şi identitate. Comunicările celor care nu au reuşit să ajungă la timp sa le prezinte în plen vor fi publicate integral în vol. X al revistei Symposium, împreună cu cele susţinute în cadrul simpozionului.

Importante probleme ecumenice şi teologice de mare actualitate, subliniate în lucrările prezentate, au fost discutate şi comentate în continuare în timpul cinei de post care a urmat. Au fost abordate atât probleme culturale, cat mai ales problemele ecumenice, teologice şi istorice ridicate de vizita la Vatican a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, la invitaţia Papei Ioan-Paul al II-lea (7-14 octombrie 2002), şi de relaţiile actuale dintre Biserica Greco-catolică şi Biserica Ortodoxă Română.

Duminica, 15 decembrie, biserica "Sf. Apostoli Petru şi Pavel" din Queens, NY, a primit vizita I.P.S. Arhiepiscop Nicolae Condrea, care a săvârşit Sf. Liturghie alături de Pr. Theodor Damian, parohul comunităţii, de Pr. Mircea Dobre de la Biserica greacă din Corona, Queens, de diacon prof. Stelian Ionaşcu de la Seminarul Teologic din Bucureşti, şi de diacon Claudiu Lutai de la biserica "Sf. Petru şi Pavel", Queens. Mai târziu au sosit şi preoţii Tudor Mazur şi George Schiop din New York. La sfârşit, I.P.S. Nicolae Condrea a rostit un cuvânt de învăţătură. La atmosfera de sărbătoare a contribuit şi un grup de tineri de la Seminarul Teologic Ortodox din Bucureşti, grupul coral "Ison", condus de diacon Stelian Ionaşcu. În timpul slujbei, dar şi după încheierea acesteia, ei au interpretat un concert de colinde, vestind astfel apropierea Crăciunului şi trezind în sufletele ascultătorilor amintirea tradiţiilor cu care erau întâmpinate sărbătorile de iarna în România, relatează pentru "Viaţa Cultelor" d-na Mihaela Albu.

Duminica, 17 Decembrie 2002, la Centrul Cultural al Consulatului Român din New York s-a serbat praznicul Naşterii Domnului. Scriitorul Bedros Horasangian, director de programe culturale, a deschis festivitatea, după care Pr. Theodor Damian a introdus oaspeţii serii, pe I.P.S. Nicolae Condrea, P.S. Episcop vicar Petroniu de la Episcopia Oradei, ambasador Alexandru Niculescu, Rev. Pavel Nicolescu, corul "Ison" şi corul bisericii baptiste sus menţionate.

În continuare Pr. Theodor Damian a ţinut o conferinţă despre semnificaţia teologică a colindelor în contextul bucuriei caracteristice marelui praznic al Naşterii Domnului, după care cele doua coruri au interpretat selecţii de colinde. În încheiere, I.P.S. Nicolae Condrea a adresat un mesaj de bun găsit şi cu semnificaţie praznicală.

Ştire preluata din Viaţa Cultelor, Anul XI, nr. 489 din 8 ianuarie 2003