Oare sunt moldovenii gata să-l primească pe antihrist?

Teologia ortodoxă susţine că înainte de sfîrșitul lumii va avea loc Parusia, sau a doua venire a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Dar acest eveniment va fi prece dat de împlinirea anumitor semne prevestitoare, cum ar fi :
Propovăduirea Evangheliei la toate neamurile. „Și se va propovădui această Evanghelie a împărăţiei în toată lumea, spre mîntuire la toate neamurile și atunci va veni
sfîrșitul” (Matei 24, 14);
Ivirea proorocilor mincinoși și căderea multora din credinţă, precum și înmulţirea fărădelegilor dintre oameni:„Și mulţi prooroci se vor scula și vor amăgi pe mulţi și din pricina fărădelegii se va răci dragostea multora” (Matei 24,11-12).
Venirea pe pămînt a lui Enoh și Ilie. Aceștia sunt cei doi mar tori ai Domnului, care au fost ridicaţi cu trupul la cer și care vor fi trimiși de Domnul pe pămînt pentru a predica oamenilor pe Hristos. În lupta cu antihrist, ei vor fi răpuși, dar după trei zile și ju mătate vor învia, iar peste cei ce s-au bucurat de moartea lor, va cădea frică mare (Apoc. 11, 3-11).
Multe și mari catastrofe în natură și între oameni. Atrăgîndu-le atenţia Apostolilor să nu se lase amăgiţi de învăţători și prooroci min cinoși care vor veni în numele Lui, Mîntuitorul le-a spus semnele care vor trebui să precede sfîrșitul: foamete, secetă, ciumă, cutremure de pămînt,
întunecări de soare și de lună, războaie și vești de războaie (Matei 24, 6; Marcu 13, 7-13, Luca 21, 9-19).
Convertirea poporului evreu la creștinism. (Osea 3, 5;Rom. 11, 25—26).
Arătarea pe cer a semnului Fiului Omului. (Matei 24,30).
Venirea lui Antihrist. (I Ioan 2, 18, II Tes. 2, 3, 8—9). Mulţi dintre noi sunt siguri ca unele din aceste semne prevestitoare se împlinesc în zilele noastre. Chiar și venirea lui antihrist e aproape.
Ce ași putea să le spun? Îmi amintesc de reportajul difuzat de un post de televiziune, care pe data de 5 aprilie, dorind sa arate cît de conștienţi sunt bătrînii noștri, au prezentat-o pe o bătrînă care de dimineaţă, înainte de a se duce la biserică, a trecut pe la secţia de votare ca să-și de votul pentru cei care îi dau pensia. Am rămas fără replică, cînd sărmana femeie, umilită, cu lacrimi în ochi se destăinuia în faţa camerei de luat vederi că este gata să-l descalţe și să-i sărute picioarele celui care-i va da pensia. Sărmana femeie! Poate nici nu-și da seama că a săruta picioarele cuiva, înseamnă să i te închini. Încă nu avem războaie mondiale, nu avem epidemii, foamete globală, dar cineva dintre noi este gata să se închine celui care-i dă pensie. Și credeţi că atunci cînd ne vom
confrunta cu nenorocirile adevărate (Matei 24, 6; Marcu 13, 7-13, Luca 21, 9-19) „bătrînii” noștri nu-l vor primi pe antihrist și nu i se vor închina?

Nicolae Fuștei

Apologetica, Social ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *