A 15 EDIŢIE A FESTIVALULUI “CREDO”

În luna octombrie 2008, Pr. Pavel Borșevschi primește un apel prin care afl ă că, Corul de bărbaţi al Bisericii Sf. Dumitru este invitat la Festivalul Credo. Acest Festival are loc în Estonia, Tallinn, afl îndu-se la a 15-cea ediţie și este un Festival de muzică bisericească ortodoxă, la care pot participa reprezentanţii tuturor confesiunilor. Participarea Corului nostru a fost condiţionată de următoarele circumstanţe: Corul de bărbaţi al parohiei Sf. Dumitru, la ora actuală este compus din 6 cântăreţi, responsabil de organizarea componenţei adecvate pentru participarea la acest festival a fost numit Lazăr Borșevschi, regent fi ind numit Nicolae Vascauţan. Începând cu luna iunie 2009 componenţa corului s-a majorat ajungând la 10 persoane printre care – Iurie Mimescu – solist al Operei Naţionale din Chișinău. Pregatirile au fost intense și in mare măsură cu anevoie de organizat din motivul că contingentul corului făcea parte din diferite sfere. Însă, până la fi nalul pregătirilor cei 10 cîntăreţi au ajuns să se regăsească unul în cântarea celuilalt, astfel reușind să creeze o armonie bună pentru un cor bisericesc.

Am plecat la festival pe data de 26.09.2009 cu avionul Chișinău-Riga. Din Riga am luat autobuzul spre Varșovia, unde am fost întâmpinaţi de un microbus, care ne-a dus până în orașul Budzkok, unde am susţinut primul concert în cadrul Festivalului. Concertul a fost susţinut în sala Filarmonicii din oraș, nu am așteptat sa avem un asemenea public, însă, sala a fost plină de ascultători, numărul lor depășind 1000 de oameni. Pentru început, emoţiile au fost mari, însă, susţinerea din partea publicului a fost un factor de încurajare și concertul care a durat o ora și douăzeci de minute a fost un succesc neașteptat pentru noi. Aplauzele și aprecierea publicului au fost principalul motiv care ne-a determinat să ne simţim cu adevarat apreciaţi și înţeleși în calitate de cor de bărbaţi al parohiei Sfântului Dumitru din orașul Chișinău. Șederea noastră în Polonia a fost scurtă, a doua zi după concert am luat drumul spre Varșovia, de acolo am urmat spre Riga de unde am plecat spre Tallinn, Estonia. Ajunși în Estonia am participat la o conferinţă de presă, unde am fost prezentaţi drept primul cor de bărbaţi din Republica Moldova care a fost invitat la acest festival. A fost mare uimirea celor de la presa din Estonia, când au afl at, că în componenţa corului sunt tineri cu vârsta între 20 și 28 ani, care, benevol și fără nici un profi t ne dedicăm timpul liber cântării bisericești. Următoarea zi în Tallinn am susţinut un concert în biserica romano-catolică Sf. Ioan, concertul a durat 50 minute, la acest concert asistând, Înalt Prea Sfi nţia Sa Corneliu, Mitropolitul Estoniei. La fi nalul concertului Înalt Preasfi nţitul ne-a binecuvântat să cântăm Liturghia în Duminica ce urma, în Catedrala mitropolitană Alexandr Nevschii din Tallinn. În data de 3 octombrie am evoluat în cadrul concursului organizat pe lângă Festivalul Credo. Am avut ca și concurenţi un cor, cvintet, de bărbaţi din Estonia și deasemenea un cor de bărbaţi din Ucraina, un cor mixt alcătuit din 39 de cântăreţi. Duminică, 4 octombrie am cântat sfînta Liturghie în catedrala Mitropolitană, în acea zi Liturghia a fost ofi ciată în 3 limbi – slavonă, estoniană și română.

La finalul sfintei Liturghii, parohul catedralei ne-a mulţumit pentru cântarea duhovnicească pe care am săvârșit-o la acea sfântă Liturghie. În aceeași zi la orele cinci seara a avut loc concertul de încheiere al Festivalului Credo. Au participat 12 coruri, venite din diferite ţări, corul nostru fi ind ultimul nominalizat pentru încheierea festivalului. În cadrul acestui concert au fost anunţaţi câștigătorii concursului care a avut loc în cadrul festivalului. Noi am ocupat locul 2, locul 1 nefi ind oferiti nici unui dintre participanţi din motive necunoscute. Corul de bărbaţi din Estonia a ocupat locul 3, iar corul din Ucraina fost mulţumit doar cu o diplomă de participare. Bucuria noastră a fost pe măsură, însă ne-am mulţumit cu ceea ce am obţinut, având în vedere faptul că ne afl am la prima noastră participare la un concurs internaţional de muzică bisericească. După concert, a urmat o masă festivă la care am fost solicitaţi de majoritatea participanţilor la Festival, cei mai mulţi dintre ei fi ind impresionaţi de faptul că un grup de 10 persoane dintr-o ţară practic necunoscută lor, au reușit să stârnească simpatia publicului fi ind la prima lor apariţie în cadrul unui Festival Interbnaţional în Ţările Baltice. Ne-am întors acasă cu fruntea sus și mulţumiţi de faptul că am reușit să ne reprezentăm credinţa și ţara la un nivel înalt.

Mulţumim celor care ne-au sponsorizat prin jertva lor, enoriași ai bisericii Sf. Dumitru, deasemnea aducem mulţumiri tuturor celor care ne-au susţinut și au fost alături de noi. În viitorul apropiat, sperăm, prin mila bunului Dumnezeu să reușim să realizăm succese și mai mari în răspândirea mesajului credinţei noastre ortodoxe.

Lazăr Borșevschi

Cultura ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *