APARIŢIA GHIDULUI DE APLICARE PRACTICĂ PENTRU SLUJITORI ȘI TEOLOGI

„Implicarea Bisericii Ortodoxe în depășirea problemelor sociale” Începând cu 29 septembrie, a.c. în episcopiile și protopopiatele din cuprinsul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, a început difuzarea Ghidului de aplicare practică pentru slujitori și teologi „Implicarea Bisericii Ortodoxe în depășirea problemelor sociale”. Ghidul apare într-o perioadă în care probleme precum trafi cul de fi inţe umane, dezbinarea familiilor și ravagiile făcute de HIV/SIDA devin tot mai stringente.

Vor fi distribuite 1500 de exemplare ale Ghidului slujitorilor Bisericii Ortodoxe, studenţilor teologi, dar și tuturor celor care sunt încadraţi în diverse activităţi sociale ale Bisericii. Apariţia acestui studiu a fost salutată și înalt apreciată atât în cercurile bisericești, cât și printre asistenţii sociali, nu numai pentru actualitatea sa, dar și pentru stilul accesibil în care a fost elaborat și a refl ectării aspectelor conceptuale ale asistenţei sociale: rolul Bisericii în dezvoltarea și promovarea serviciilor sociale, cadrul social și juridic cu privire la asistenţa socială, etc. Temele abordate au o anumită ordine de amplasare, ceea ce facilitează cunoașterea generală a domeniului asistenţei sociale chiar și pentru începători sau neiniţiaţi în acest domeniu.

Unul dintre autorii Ghidului, Prot. Lect. Superior Drd. Octavian Moșin, a declarat că elaborarea acestui Îndrumar, întru consolidarea eforturilor Bisericii de a-și revigora activitatea sa în domeniul asistenţei sociale, a fost posibilă cu suportul Centrului Social al Bisericii Ortodoxe din Moldova „Agapis”. Părintele Octavian, s-a arătat ferm convins, că acest Ghid este încă o piatră pusă la temelia consolidării relaţiilor dintre Biserică și societate. La rândul ei, domnișoara Ana Ciurac, asistentă socială și co-autoare a Ghidului, a declarat că Biserica este unul dintre cei mai importanţi factori întru păstrarea și promovarea unor valori și relaţii interumane sănătoase, motiv pentru care a acceptat cu plăcere să contribuie la crearea acestui îndrumar.

Educatie, Social

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *