E MAI IMPORTANT SĂ NU FII CU „CĂRUCIOR LA INIMĂ” le-a spus părintele Savatie tinerilor cu dizabilităţi, veniţi în pelerinaj la Noul Neamţ

Pe data de 8 octombrie 2009 Centrul Comunitar pentru Copii și Tineri cu Dizabilităţi Fizice
în colaborare cu Parohia „Sf. Dumitru” din or. Chișinău a organizat o excursie la Mănăstirea
Noul Neamţ din s. Chiţcani. Însoţiţi de câţiva pedagogi și voluntari, la excursie au participat
23 persoane cu dizabilităţi (majoritatea utilizând scaun rulant), incluse în activitatea Centrului
Comunitar pentru Copii și Tineri cu Dizabilităţi Fizice (CCCTDF) din or. Chișinău și a Centrului
pentru Viaţă Independentă (CVI) din or. Vadul lui Vodă. Am fost bucuroși să-l avem alături în
acest pelerinaj de neuitat și pe pr. Andrei Rusu, reprezentant al parohiei „Sf. Dumitru”. Programul
de vizită a inclus câteva etape. Iniţial, la sosirea pe teritoriul Mănăstirii am fost întâlniţi și salutaţi
călduros de către Ierodiaconul Alexei (Lungu). Părintele ne-a însoţit până la trapeză unde deja
era pregătită o masă de prânz, care a fost foarte binevenită.
O altă etapă importantă a constituit întâlnirea cu ieromonahul–scriitor Savatie Baștovoi.
Tinerii, mulţi dintre care au avut posibilitatea să-i citească volumele de eseistică sau
binecunoscutul roman „Nebunul”, s-au bucurat de ocazia de a-l cunoaște personal și de a discuta
cu sfi nţia sa despre cele duhovnicești. Între altele, părintele Savatie a spus că nu e cel mai strașnic
lucru a te deplasa în cărucior, cu mult mai rău este de noi, cei care suntem cu „cărucior la inimă”
– adică manifestăm egoism și lipsă de dragoste faţă de cei din jur. Aceste patimi sau neajunsuri
sufl etești nu sunt atât de evidente pentru ceilalţi, însă au un impact negativ mult mai mare asupra
omului. De fapt, a menţionat părintele Savatie, ceea ce contează cel mai mult este puterea
interioară a omului și nu posibilităţile sau limitele fi zice. La fi nele discuţiei, părintele Savatie
Baștovoi a fost invitat să viziteze tinerii cu dizabilităţi la Chișinău. Acest lucru va fi oportun de a
se organiza în cadrul lecţiilor de educaţie creștin-ortodoxă care sunt desfășurate deja al doilea an
în colaborare cu Parohia „Sf. Dumitru”.

În fi nalul vizitei a avut loc excursia pe teritoriul mănăstirii Noul Neamţ ghidată de către Pr. Andrei Rusu, care și-a făcut studiile la seminarul ce a activat cândva pe teritoriul mănăstirii. Părintele le-a vorbit tinerilor despre istoricul locașului și evenimentele recente care au avut loc în cadrul Mănăstirii. Ţinând cont de faptul că tinerii cu dizabilităţi întâmpină difi cultăţi la urcarea și coborârea scărilor, unicul locaș vizitat în interior a fost biserica „Înălţarea Domnului”, unde toţi doritorii au avut posibilitatea, să se bucure de pacea și liniștea care domnește în acest locaș. Tinerii au mărturisit că pentru prima dată li s-a oferit oportunitatea să viziteze mănăstirea Noul Neamţ. Ei au mai menţionat în fi nal, că astfel de excursii sunt foarte utile și necesare atât pentru o mai bună cunoaștere interioară a fi ecăruia, cât pentru cunoașterea credinţei poporului nostru și a evoluţiei sale în contextul sociocultural și istoric. Cu această ocazie ţinem să aducem mulţumiri Parohiei „Sf. Dumitru”din Chișinău și Mănăstirii Noul Neamţ pentru generozitatea și suportul acordat pentru o bună organizare a excursiei. De asemenea, dorim să le mulţumim partenerilor de la Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri pentru transportul oferit.

Natalia Boicenco,Pedagog Social

Social , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *