SĂ ÎNTINERIM BISERICA DREPTMĂRITOARE

Pe data de 7 octombrie 2009, la Palatului Mitropolitan a avut loc o întrunire a mai multor organizaţii ortodoxe și de tineret. Această adunare a avut drept scop elucidarea celor mai grave probleme cu care se confruntă societatea, în special tinerii și găsirea unor soluţii în acest sens.

Înalt Prea Sfi nţitul Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, a venit cu un mesaj de deschidere către participanţi: ”Dragii noștri, Mă bucur nespus de mult că am reușit să ne întrunim în această zi mai mulţi reprezentanţi ai organizaţiilor bisericești, în special de tineret, pentru a discuta despre cele mai stringente probleme cu care ne confruntăm la zi. Tema discuţiei de astăzi am numit-o „Să întinerim Biserica dreptmăritoare”. Tocmai aceasta-i marea problemă că Biserica a „îmbătrânit” și cu greu răsar noile vlăstare. Dacă privim contingentul oamenilor care frecventează sfântul locaș, ușor putem observa că sunt oameni în etate. În unele parohii rar când vezi pe cineva mai tânăr pășind pragul bisericii. Noi trebuie să spargem această gheaţă și să-i aducem pe tineri în sânul Bisericii lui Hristos. Marea majoritate a slujitorilor tineri, care au început să-și ducă misiunea prin parohii, îmi mărturisesc cu tristeţe că deși au încercat să-i aducă pe mulţi în biserică, nu prea le reușește să-i menţină. După o anumită perioadă copiii și tinerii încep să se plictisească de slujbe și caută să petreacă timpul în altă parte. Locul bisericii îl iau barurile, discotecile, saloanele de internet etc. Biserica a devenit neinteresantă, perimată… Astfel, nouă ne revine sarcina să îi dăm o nouă imagine, să facem din Biserică o instituţie atractivă și educativă în același timp. Tinerii se plictisesc, în primul rând, că nu înţeleg slujbele. Astfel, trebuie să fi m mai expliciţi. Alteori e nevoie de alte activităţi prin care ar fi aduși treptat la biserică. Dar cea mai importantă problemă este lipsa unei educaţii continue în familie și școală. Chiar recent, în data de 3 octombrie, m-am adresat către actualul președinte dl Mihai Ghimpu, rugându-l să revenim la problema studierii religiei în școală. Astăzi ne-am adunat pentru a discuta despre modalităţile de implicare și despre experienţa fi ecăruia în domeniul misionareducativ al Bisericii. Cum vedeţi voi depășirea crizei duhovnicești? Care ar fi primii pași, cum vedeţi voi cu ochii mai tineri și limpezi starea lucrurilor? Ași vrea să obţinem o strategie, care ulterior ar servi drept bază unor acţiuni concrete întru contracararea problemelor cu care ne confruntăm din punct de vedere spiritual.” Prot. Octavian Moșin, președintele ASCO, în luarea sa de cuvânt în cadrul conferinţei a menţionat următoarele: „Întâlnirea de astăzi a fost convocată de către mai mulţi tineri, responsabil de organizare fi ind Ghenadie Valuţa, președintele Asociaţiei „Pro Ortodoxia”, care a invitat reprezentanţi ai mai multor organizaţii ortodoxe și de tineret spre unirea eforturilor întru promovarea ideilor ortodoxe în rândurile tineretului. Sper că această întrunire este doar prima din șirul celor care vor urma, iar în urma discuţiilor vor fi găsite soluţii concrete. (continuare în pag. 7) Eu reprezint Asociaţia Studenţilor Creștini Ortodocși și vreau să cred că prin intermediul organizaţiei pe care o conduc mă voi face de folos acestei ședinţe și modesta activitate de 8-9 ani în mijlocul tinerilor m-a ajutat să fac cunoștinţă cu niște realităţi specifi ce acestui mediu. Oricât de atractivi nu am fi noi, cât de atractive nu ar fi lozincile noastre, tinerii oricum nu se înghesiue să pășească pragul Bisericii, pentru că sunt atrași mai puternic de cele lumești. Am înţeles că dacă merg la ore cu crucea la piept, se creează o barieră, presupun eu din lipsă de comunicare. De aceea consider că Biserica trebuie să se implice mai activ în dialogul cu tinerii și să facă tot ce îi stă în puteri pentru ca tânăra generaţie să aibă ca valori prioritare în viaţă, valorile creștin-ortodoxe”.

Președintele, AO „Pro Ortodoxia”, Ghenadie Valuţa a declarat următoarele: „Înalt Prea Sfi nţite Stăpâne, Prea Cucernici Părinţi, stimaţi invitaţi. Din mila lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Înalt Prea Sfi nţitului, precum și cu suportul organizatoric al asociaţiei noastre, astăzi, data de 7 octombrie 2009, poate fi considerată o zi foarte importantă având în vedere că se încearcă depășirea acelei neștiinţe și neconlucrări reciproce.” Domnul Gh.Valuţa a mai declarat că se bucură foarte mult de receptivitatea de care au dat dovadă reprezentanţii organizaţiilor prezente la întrunire, acesta, după părerea sa fi ind un semnal clar că societatea civilă și mai ales tinerii simt necesitatea unei schimbări. Domnul lector universitar Vlad Madan, unul dintre puţinii jurnaliști ortodocși de la noi din ţară, în discursul său a subliniat importanţa noilor tehnologii în ceea ce privește răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu, făcând referire, în primul rând, la imensele posibilităţi pe care le oferă Internetul. Astfel, Domnia sa, a dat ca exemplu site-urile Bisericii din Lucașeuca (ortodoxia.md) și logos.md, care oferă vizitatorilor informaţii actuale și ziditoare de sufl et. În același timp, Domnul Madan a declarat că mai ales în mediul rural, dar și în cel urban, trebuie să existe o permanentă colaborare între pedagog și preot, deoarece este foarte important să educi și un bun creștin pe lângă un bun cetăţean.

Discuţiile din timpul întrunirii au fost constructive,participanţii venind la Palatul Mitropolitan cu aceleași aspiraţii și cu idei și propuneri complementare. Spre fi nalul întrunirii, participanţii au căzut de comun acord că trebuiesc întreprinși următorii pași spre revitalizarea activităţii ortodoxe printre tineri: – Înaintarea unui proiect către Parlamentul Republicii Moldova, Guvern și către Ministerul Învăţământului, cu privire la introducerea religiei ca obiect de studiu în instituţiile preuniversitare de învăţământ. – Intensifi carea activităţii misionare în teritoriu, ca o măsură de prevenire a răspândirii prozelitismului sectar. – Crearea unui post de radio ortodox. – Multilpicarea și distribuirea materialelor media cu conţinut ortodox prin Internet sau pe suport fi zic (CD-uri, DVD-uri, etc.) – Implicarea tinerilor în activităţi sociale prin intermediul Bisericii. În același timp s-a hotărât și crearea unui Consiliu de lucru compus din reprezentanţii tuturor organizaţiilor prezente la întrunirea de astăzi, care se va întruni lunar, cu scopul de a analiza și de a îmbunătăţi punerea în practică a obiectivelor de mai sus.

La întrunire au participat clerici din Mitropolia Moldovei, reprezentanţi ai ASCO, ASCOR fi liala Basarabia, Consiliului Coordonator al Organizaţiilor Etnoculturale de Tineret, AO „Filocalia”, AO “Pro Valori”, AO „Pro Ortodoxia”, AO „AECO”, AO „Forţa Tinerilor”, Mișcării Naţional-Creștine, AO „ATECO”, Comitetului Sindical Studenţesc, reprezentanţi ai frăţiilor ortodoxe.

sursa: www.mitropolia.md

Educatie, Social

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *