Demersului Bisericii către Parlament privind predarea religiei în școală

La 7 octombrie 2009 Mitropolitul Vladimir a înaintat o cerere către Parlament prin care a cerut reexaminarea problemei introducerii religiei ca obiect de studiu în școlile statale. La acest demers au fost anexate cererile câtorva organizaţii religioase de tineret. Astfel, Comisia parlamentară cultură, educaţie, cercetare, sport și mass-media a comunicat că drept urmare recomandărilor Președintelui Parlamentului dl Mihai Ghimpu a fost examinat demersul, promiţând că problema va fi discutată în contextul elaborării Codului educaţiei, care la moment este în lucru la Ministerul Educaţiei. „La etapa examinării Codului în Parlament, Comisia va aborda chestiunea în cauză la ședinţele organizate, inclusiv cu participarea reprezentanţilor cultelor, semnatari ai prezentului demers” – menţionează dna Corina Fusu, președintele Comisiei parlamentare

Calendar, Istorie

1 comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *