Protestatari cer modifi carea legii privind actele de identitate

Creștini ortodocși, care din considerente religioase refuză să-și perfecteze buletine de
identitate tradiţionale, au protestat miercuri, 4 noiembrie, în faţa Palatului Republicii. Ei
au cerut parlamentarilor să opereze modifi cări în legislaţie, care le-ar permite să deţină acte
de identitate fără cod unic de identifi care, dar care să fi e recunoscute de toate structurile
statale, transmite Info-Prim Neo.
Protestatarii s-au plâns că sunt discriminaţi, că reușesc cu greu să se încadreze în
câmpul muncii, că nu pot să vândă sau să cumpere imobile – pentru că întotdeauna li se
solicită acte de identitate cu acel cod de identifi care.
„Cerem ca persoanele fără acest cod să benefi cieze de aceleași drepturi ca și toţi
ceilalţi cetăţeni ai Moldovei”, a declarat Elena Bâtcă, consilier juridic în cadrul Mitropoliei
Moldovei.
„Trebuie să existe un alt mecanism de identifi care, fără ca acesta să contravină
convingerilor religioase ale persoanelor”, a spus un alt protestatar , care s-a prezentat ca
și părintele Teodor Olăraș. „Acceptând acest cod, mă prezint ca și fi u al acestui sistem
antihristic, în vogă astăzi în toată lumea. Cu toate că se spune că pecetea antihristică nu
există, dar prin această concentrare electronică spre asta mergem”, a mai spus părintele.
Protestul a fost organizat de Asociaţiei Creștinilor Ortodocși „Fericita Maica
Matroana”. Potrivit datelor organizaţiei, în Moldova sunt peste 10 mii de cetăţeni care
deţin Forma nr. 9 – act de identitate provizoriu fără număr de identifi care unic. Unii dintre
ei au deţinut buletine de identitate cu cod numeric dar au renunţat la acesta. Alţii deţin
în continuare pașapoartele de tip sovietic, iar cea mai mare parte nu deţine niciun fel de
document.

Info-prim-neo

PS
Nu voi încerca să spun dacă e bine sau e rău că consilierii juridici ai Mitropoliei Moldovei
sunt preocupaţi de apărarea drepturilor omului. Este straniu însă că acești juriști nu-și amintesc
despre principiul suveranitatăţii statului, că legile lui sunt obligatorii pentru toţi cetăţenii. Cu atât
mai mult de unul din principiile de constituire a Bisericii cel al loialităţii faţă de stat.
Un bun creștin respectă legile statului în care trăiește în măsura în care acestea nu-i cer ceva
care ar întra în confl ict cu credinţa lui. În caz contrar creștinul poate refuza respectarea anumitei
legi, dar fi ind conștient că va fi pedepsit. Oare nu așa făceau primii creștini?
Ei refuzau să participe la misteriile păgâne, pentru a nu aduce jertfe idolilor. Când erau puși să
aducă jertfă, refuzau, prin care fapt confi rmau că sunt creștini, fi ind conștienţi că vor fi omorâţi.
Erau conștienţi că orice alegere trage după sine și responsabilitate.
Astăzi creștinii care refuză să primească buletinele de identitate, o pot face că au dreptul, ba
mai mult, ei au posibilitatea să primească un document de alternativă, Forma Nr 9 fără de cod unic
de identifi care. Dar trebuie să-și asume și responsabilitatea că vor fi lipsiţi de anumite drepturi.
Pentru că orice alegerea are un preţ, pe care trebuie să-l plătești.
Nu cred că la venirea lui antihrist, creștinii vor face demonstraţii pentru apărarea drepturilor.
Ei pur și simplu nu vor primi pecetea lui antihrist, înţelegând că vor fi lipsiţi de anumite drepturi.
Pentru că orice alegere cere responsabilitate și un preţ

Social

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *