Sărbătoare de suflet pentru satul Slobozia Dușca

Sfârșitul lunii octombrie a marcat în viaţa spirituală a satului Slobozia Dușca, r-nul Criuleni un eveniment important, întrucât în această zi a avut loc slujba dedicată hramului satului. Este binecunoscut faptul că în călătoria pământească nu suntem singuri. Alături de părinţi, fraţi, surori, de rude și vecini, creștinii ortodocși au pe sfi nţi, care cu prezenţa lor nevăzută fac simţită purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume. Nu a fost, și nu este nici nu va fi vre-un timp, cât va dura viaţa pe pământ, când va seca șuvoiul de iubire al sfi nţilor asupra omenirii. Așa a apărut tradiţia încă în primele veacuri ale creștinismului, ca fi ecare biserică, fi ecare localitate să aibă un patron sfânt.
Biserica satului Dușca și localitatea dată sunt patronate de Sfânta Cuvioasa Parascheva, numită „Apărătoarea Moldovei și lauda întregii ortodoxii”, a cărei fapte se prolifi că în memoria și cinstea poporului nostru cu multă generozitate plină în zilele noastre. Ani în șir la Slobozia Dușca, ziua hramului se sărbătorea cu multă intensitate, fi ecare dintre locuitori trăind emoţii adânci în clipe de recunoștinţă pentru Sfânta Parascheva, care de ani ocrotește biserica și satul acesta de vitregiile timpului. Pe 27 octombrie la Slobozia Dușca a avut loc o sărbătoare de zile mari. Ziua Hramului a coincis cu sărbătoarea celor 391 de ani de la fondarea satului. În dimineaţa zilei la biserica „Sf. Cuvioasa Parascheva” s-a ofi ciat Sfânta Liturghie de un sobor de preoţi în frunte cu protoiereul Alexei Pazurati, parohul bisericii. Alături de părintele paroh au liturghisit și părintele Vasile Pistrui, parohul bisericii „Minunea Arhanghelului Mihail” din orașul Criuleni; părintele Ioan Solonaru, parohul bisericii „Sfi nţii Împăraţi Constantin și Elena” din satul Cimișeni și părintele Ioan Negura de la Suruceni.
Conform tradiţiei, după sfânta slujbă s-au adresat cu frumoase cuvinte de felicitare preoţii prezenţi, care s-au referit la rolul Bisericii în societate, îndemnând credincioșii la unitate, dragoste și credinţă. Între oaspeţii sărbătorii a fost prezent și domnul Ștefan Matei, președintele Fundaţiei Internaţionale a Invalizilor, ctitor de locașuri sfi nte și omul care timp de 10 ani în șir colindă satele Moldovei încercând să aducă o rază de speranţă în inimile celor suferinzi. Trei sunt marile virtuţi care împodobesc viaţa Sfintei Parascheva: îngereasca feciorie, milostenia și dumnezeiasca rugăciune. Viaţa creștinului simplu este împodobită și ea de virtuţi. Milostenia dă aripi rugăciunii și o înalţă la cer și tot ea este fi ica cea dintâi a iubirii. Din milostenie și dragoste a venit la sărbătoare și domnul Ștefan Matei, care a adus în dar bisericii o mașină de cusut cu toate accesoriile necesare. Acest obiect s-a adus la rugămintea părintelui paroh Alexei Pazurati, care intervenind cu o solicitare către președintele Fundaţiei „FII” s-a bucurat de toată dragostea și ajutorul acestui Om de caritate. Nu spre laudă vorbim acestea, ci spre îndemnul celor cu posibilităţi de a face la fel. Cuvintelor de felicitare s-a asociat și primarul satului domnul Serghei Istrati care a precizat și faptul că încercările de a ridica o biserică măreaţă la Slobozia Dușca sunt grele, dar nu trebuie să pierdem speranţa și împreună să depunem tot efortul în realizarea acestui vis al celor de la Slobozia Dușca.
Șirul manifestărilor de sărbătoare a fost continuat cu obișnuitele expoziţii de toamnă, jocuri de voie bună, bucate alese, eseuri și desene ale copiilor. Fundaţia Filantropică Internaţională a Invalizilor rămâne alături de băștinași și parohul lor, dorindu-le din sufl et multă sănătate, pace și bucurie, îndemnându-i să rămână mereu cu gândul la baștina ce le-a dat nume și credinţă. Păstraţi mereu neatins focul sacru al credinţei. Domnul Dumnezeu să-și îndrepte oricând privirea blajină asupra acestui sat cu nume frumos. La mulţi ani!

Aliona Moșneguţu, Prim vicepreședinte al Fundaţiei „FII”

Calendar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *