Pomenirea preacuviosului părintelui nostru Antonie cel Mare

17/30 ianuarie
Sfântul cuviosul Antonie cel Mare a fost de neam egiptean și a învăţat credinţa creștină de la părinţii și de la bunicii săi.
A trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian și Maximian, ajungând până în zilele bine credinciosului împărat Constantin și ale fi ilor lui. Și dedându-se vieţii pustnicești, atât de mult a întrecut pe toţi, încât s-a făcut pildă tuturor pustnicilor de după el. Lucru minunat este că el a ajuns cel dintâi îndrumător și dascăl al vieţii de obște și numai el singur a atins hotarul cel mai desăvârșit al pustniciei, precum arată istoria vieţii lui.
Multe ar mai trebui să spunem despre faptele vieţii lui și despre învăţăturile lăsate de el. Vom spune însă numai că afl ându-se în trup muritor, se depărta de cele trupești, vedea sufl etele care la moarte ieșeau din trupuri și pe demonii care le îndrumau, ceea ce este o însușire numai a fi inţelor fără de trup și duhovnicești.
Deci, trăind o sută și cinci ani, s-a mutat la Domnul. Viaţa lui a scris-o Atanasie cel  Mare, episcopul Alexandriei.

Calendar, Istorie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *