Americanii nu sunt de acord cu avorturile finanţate de stat

27 noiembrie 2009
CNN a publicat rezultatele unui sondaj realizat telefonic între 13 și 15 noiembrie despre avort, asistenţa sanitară și reforma sănătăţii. Rezultatele arată tendinţe pro-life promiţătoare și sunt grăitoare relativ la dezbaterea actuală din senatul american privind includerea avortului în programele de sănătate. Sondajul, la care au răspuns 1.014 americani, a arătat că majoritatea (61%) nu sunt de acord cu fi nanţarea de la stat a avorturilor, iar 51% dintre ei cred că femeia care face avort trebuie să și-l plătească, fi e că are, fi e că nu are asigurare de sănătate.
Directorului sondajului CNN, Keating Holland, a declarat: “Aproximativ unul din cinci americani se opune propunerii legislative a Camerei Reprezentanţilor, deoarece nu este sufi cient de liberală. […] Avortul constituie unul dintre motive.” Sondajul arată o creștere moderată a îmbrăţișării viziunii pro-life de către americani, dat fi ind că majoritatea
nu susţin avortul fără restricţii. Doar 26% dintre cei chestionaţi au spus că avortul trebuie să fi e legal în toate circumstanţele. 50% consideră că avortul trebuie să fi e legal doar în anumite circumstanţe, dar nu în toate, iar 23% spun că avortul nu trebuie să fi e sub nici o
formă legal.

Social ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *