BISERICA ȘI REVOLUŢIA ROMÂNĂ DIN 1989

Miercuri, 9 decembrie, a avut loc dezbaterea cu titlul „Biserica și Revoluţia română din 1989 – Rememorare după 20 de ani – 1989- 2009“, organizată de Colegiul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din București și Centrul de Studii și Documentare „Societate, Drept, Religie“. Dezbaterea a avut loc începând cu ora 14:00 în Amfi teatrul „Dumitru Stăniloae“ al Facultăţii de Teologie. Între 8 și 10 decembrie, în sala de lectură „Teodor M. Popescu“ a Bibliotecii Facultăţii de Teologie a fost organizată o expoziţie cu documente de arhivă despre activitatea Securităţii înainte de 1989, informează ediţia de astăzi a cotidianului Ziarul Lumina. La dezbatere au participat Cazimir Ionescu, secretar de stat în cadrul CNSAS, dr. Constantin Buchet, membru CNSAS și profesor de Istorie în cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative, dr. Laurenţiu Tănase, membru CNSAS și profesor în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din București, și dr. Dumitru Dincă, director de programe în cadrul Televiziunii Române. Din partea conducerii Facultăţii de Teologie au participat pr. prof. dr. Emanoil Băbuș și pr. conf. dr. Daniel Benga, prodecani. Dezbaterea a început cu o rugăciune, urmată de ascultarea imnului de stat al României și un moment de reculegere pentru eroii căzuţi în timpul Revoluţiei din 1989. În deschidere, a fost proiectat un fi lm documentar realizat de TVR cu imagini-document din timpul Revoluţiei din decembrie 1989 de la Iași, Timișoara și București. Motivaţia acestei dezbateri a fost prezentată de dr. Laurenţiu Tănase, organizatorul evenimentului: „Am dorit să organizăm această dezbatere, în primul rând plecând de la convingerea că aceste momente trebuie în mod deosebit marcate, amintite, memorate și re-memorate. De aceea, dezbaterea noastră de astăzi se adresează unei rememorări a evenimentelor din 1989. Pentru aceea, adresez rugămintea ca acest subiect să fi e bine memorat de cei care erau prea tineri atunci când sa petrecut, iar pentru cei care l-au trăit ca martori oculari, acest eveniment vă propun să-l rememorăm astăzi“. Cazimir Ionescu, care în anul 1989 era senator, membru al Consiliului Provizoriu de U-niune Naţională și participant la Revoluţia română, a vorbit despre „Baricada de la Inter – memorialistică“, din perspectiva celui ce a luptat pentru libertatea noastră în acea baricadă de la Intercontinental. Constantin Buchet, profesor de Istorie la SNSPA, cercetător în cadrul Academiei Române, a vorbit despre „Cauzele socioeconomice și politice care au favorizat Revoluţia din 1989“. De asemenea, Titi Dincă, absolvent al Facultăţii de Teologie din București, astăzi director de programe în cadrul TVR, a amintit „Prezenţa și rolul televiziunii în timpul Revoluţiei din 1989“.

Sprijinul Bisericii pentru victimele Revoluţiei din decembrie 1989
Prof. dr. Laurenţiu Tănase a vorbit despre „Biserica și Revoluţia din 1989“, spunând că, „indiscutabil, Biserica a avut un suport moral deosebit de important, un sprijin moral deosebit de mare și, dacă în momentul explicit al Revoluţiei, în seara baricadei, evident că nu știam direcţiile și drumul pe care îl vom urma, începând cu a doua zi, a treia zi, Biserica a fost alături de manifestanţi, ușile bisericilor s-au deschis. Nu doar prin suportul moral, prin rugăciunile înăţate, ci a existat un sprijin concret, a fost un apel din partea Sfântului Sinod și personal al Preafericitului Teoctist, astfel încât să se creeze comitete care să sprijine pe cei care aveau decedaţi în familie din cauza manifestaţiilor din București sau din alte orașe, Biserica și preoţii să contribuie la îngroparea celor morţi, la sprijinirea celor care erau în spital, acolo unde era nevoie și locuinţele fuseseră distruse, să fi e sprijiniţi cetăţenii cu cele necesare traiului în zilele respective“. Totodată, domnia sa a transmis un mesaj pentru tinerii prezenţi la această dezbatere: „La 20 de ani de la Revoluţie, noi, ca viitori preoţi ai Bisericii – mă refer la studenţii facultăţii noastre -, avem obligaţia morală să învăţăm acest moment, ţinând cont de faptul că mulţi dintre tinerii teologi prezenţi astăzi în sală au împlinit de curând vârsta de 20 de ani. Cei care au trăit acele momente, indiferent de vârstă, să-și amintească, în permanenţă, ca o datorie morală și ca o responsabilitate pentru anii care vor veni, iar pentru viitorii slujitori ai altarelor cred că este, într-o mai mare măsură, o responsabilitate patriotică“.

Cadoul sfânt al libertăţii
Profesorul Laurenţiu Tănase a prezentat un text apărut în periodicul „Vestitorul Ortodoxiei“ din 12 ianuarie 1990, semnat de un tânăr călugăr cu numele Daniel Ciobotea, cel care avea să devină Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, iar astăzi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române: „Revoluţia română, care a fost, în același timp, și sacrifi ciu și minune, și cruce și renaștere, a adus poporului nostru captiv și umilit cadoul sfânt al libertăţii. Înţelegerea și utilizarea acestui cadou necesită o profundă renaștere spirituală, a conștiinţelor și a sufl etelor, proces care, în opinia noastră, nu poate avea ca fundament decât credinţa vie în Dumnezeu. Experienţa libertăţii ne obligă eliberarea și renașterea conștiinţei și inimilor, care trebuie să fi e purifi cate și vindecate de spiritul pervertit al dictaturii, minciuna, dedublarea personalităţii, neîncrederea totală, suspiciunea, oportunismul și răzbunarea prin umilirea celorlalţi. Cadoul sfânt al libertăţii este numai un mic și minunat grăunte acum; totuși, el trebuie cultivat și îngrijit pentru a rodi fructele binefacerii și orice lipsă de atenţie sau de răbdare poate pune în pericol acest sfânt cadou“.

Documente din arhiva fostei Securităţi, expuse în Facultatea de Teologie
Despre expoziţia din sala „Teodor M. Popescu“, domnul Laurenţiu Tănase a afi rmat: „Pentru a crea un cadru favorabil înţelegerii evenimentelor din decembrie ‘89, am organizat pentru trei zile o expoziţie în sala de lectură a bibliotecii, cu exponate din arhiva Securităţii, aparţinând arhivei CNSAS. Am adus o serie de aparate pe care Securitatea le folosea pentru fi laj, pentru cenzură, pentru bruiajul informaţional. Am adus, de asemenea, în original, dosarul penal de condamnare al părintelui Dumitru Stăniloae, profesor al facultăţii noastre, și multe alte informaţii pe care am considerat că studenţii noștri trebuie să le cunoască pentru a înţelege ce a fost înainte de ’89, ce sens a avut Revoluţia din ’89, tocmai ca să preţuim demnitatea de astăzi și libertatea noastră“.


Istorie ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *