[Video]Repere Orotodoxe:Despre Paste (invitat p. Pavel Borsevschi).

Calendar, Interviu

Descarcati nr. 3/2010 al publicaţiei “Curierul Ortodox” [formatul .pdf]

Download “Curierul Ortodox nr. 03/ 2010″

Titluri:

 • DUMINICA FLORIILOR
 • SĂPTĂMÂNA PATIMILOR
 • MINISTRUL SĂNĂTĂŢII ESTE ÎMPOTRIVA FERTILIZĂRII “IN-VITRO”
 • COMEMORAREA OSTAȘILOR CĂZUŢI ÎN RĂZBOIUL DE PE NISTRU
 • ȘEDINŢA SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE RUSE
 • „Patimile după Matei” program de muzică sacră la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”
 • Cei doi Mitropoliţi au discutat cu Premierul Filat despre predarea religiei în școli
 • Guvernul Republicii Moldova a dat aviz pozitiv legii cu privire la voluntariat
 • Creștin-ortodocșii din Moldova solicită posturi televizate pravoslavnice
 • Olimpiadă teologică la Seminarul Teologic Liceal de Fete “Regina Maria” din Suruceni
 • Constituirea Societăţii Medicilor Creștin-Ortodocși din Republica Moldova
 • Pomenirea preacuvioasei muceniţe Evdochia samarineanca
 • Pomenirea sfântului preacuviosului părintelui nostru Gherasim, cel de la Iordan
 • Pomenirea preacuviosului părintelui nostru Teofilact Mărturisitorul, episcopul Nicomidiei
 • ASTROLOGIA – UȘĂ DE INTRARE ÎN PĂGÂNISM
 • LITURGHIE PENTRU DIASPORA MOLDOVENEASCĂ DE LA MOSCOVA
 • SUB ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI
 • NOI NU SUNTEM CA EI
 • PREMIUL UCIN PENTRU FILMUL “FRATELUI MEU DIN EXIL”
 • CORUL SYMBOL, DOUĂZECI DE ANI DE MUZICĂ, PRIETENIE ȘI CREDINŢĂ
 • Lectii de catechizare: CALENDARUL CREȘTIN
 • LA PARIS O ICOANĂ A MAICII DOMNULUI PLÂNGE CU LACRIMI DE MIR
 • TREI EPISCOPI ARESTAŢI DE POLIŢIE ÎN INDIA
 • PROTESTE ÎMPOTRIVA AVORTURILOR
 • PENTRU SUSŢINEREA CREȘTINILOR DIN IRAK

Detalii privind abonarea puteti vedea la rubrica Abonare

Arhiva PDF

9, 11 Februarire. DANION VASILE: De ce tinerii nu vin la biserică? Ortodoxia – între dileme şi repere –

Casa de Cultură a USM (str. M. Kogălniceanu, mai sus de stadionul central)

Marţi, 9 FEBRUARIE 2010, ORA 17.30. DANION VASILE: De ce tinerii nu vin la biserică?
Se va lansa volumul „Ortodoxia – Calea Adevărului”

JOI, 11 FEBRUARIE 2010, ORA 17.30. DANION VASILE: Ortodoxia – între dileme şi repere –
Se va lansa volumul „Biserica şi duşmanii ei”

Detalii pe www.danionvasile.ro/blog/

Anunturi

Sf. Valentin, protectorul fecioriei sau al curviei?

Motto: Tendinţa de schimonosire
și inversare a lucrurilor aparţine
vrăjmașului neamului omenesc
– diavolul și a tuturor acelora care-i
slujesc.

Cum aţi primi dacă de ziua nașterii d-voastră prietenii și cei dragi v-ar aduce în dar un sicriu?! Sau cum veţi reacţiona dacă la mormântul părinţilor sau buneilor d-voastră aţi vedea că cineva cântă cântece vulgare, joacă hora și stau trântiţi pe jos indivizi turmentaţi de alcool?! Sau ce sentimente v-ar cuprinde dacă aţi afl a (după moarte) că, casa pe care aţi construit-o cu multă trudă și jertfelnicie și unde aţi retrăit cele mai nobile evenimente din viaţă, fi ii și fi icele d-voastră au transformat-o în bordel, jocuri de noroc, beţii și tâlhării?! Mare decepţie. E o profanare, o pângărire a amintirii părinţilor care și-au crescut copiii cu greu spre viaţă, iar nu spre moarte. Același sacrilegiu se produce și în cazul așa-zisei „cinstiri” a Sfântului Mucenic Valentin, pe 14 februarie – ziua trecerii sale în veșnicie. Continue reading

Calendar, Social

DUMINICA ÎNFRICOȘATEI JUDECĂŢI

Ev. Matei 25:31-46 “Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, și toţi sfi nţii îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii tatălui Meu, moșteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci fl ămând am fost și Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost și Mi-aţi dat să beau; străin am fost și M-aţi primit; gol am fost și M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost și Maţi cercetat; în temniţă am fost și aţi venit la Mine. Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut fl ămând și Te-am hrănit? Sau însetat și Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă și am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintre-acești fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Căci fl ămând am fost și nu Mi-aţi dat să mînânc; însetat am fost și nu Mi-aţi dat să beau; străin am fost și nu Maţi primit; gol și nu M-aţi îmbrăcat; bolnav și în temniţă, și nu M-aţi cercetat. Atunci vor răspunde și ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut fl ămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă și nu Ţi-am slujit? El însă le va răspunde zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre acești prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Și vor merge aceștia la osândă veșnică, iar drepţii la viaţă veșnică”.

Primind veste că urmează să vină vreun dregător sau judecător pământesc, luăm toate măsurile ca să aducem lucrurile noastre în rânduiala cuvenită și să merităm încuviinţarea celui ce va veni: cu atât mai mult trebuie să ne îngrijoreze judecata lui Hristos, la care se va hotărî soarta veșnică a fi ecăruia dintre noi. Judecătorul e înfricoșător, nespus de înfricoșător: înfricoșător prin măreţie, înfricoșător prin atotputernicie, înfricoșător fi indcă pătrunde în adâncurile duhului omenesc și nici un gând omenesc de taină, nici un simţământ, oricât de subţire, nu îi rămân ascunse. Cutremur îi va cuprinde pe toţi oamenii când vor sta înaintea feţei Judecătorului. Continue reading

Calendar, Predici

Descarcati nr. 1/2010 al publicaţiei “Curierul Ortodox” [formatul .pdf]

Download “Curierul Ortodox nr. 01/ 2010″

Titluri:

 • Prăznuirea Nașterii celei după trup a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos
 • Sfânta și dumnezeiasca Arătare a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos
 • Pastorala Înalt Prea Sfifi nţitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove la Nașterea Domnului 2009/2010
 • A fost sfifi nţită biserica „Sf. Nicolae” din s. Copceac, r. Ștefan-Vodă
 • Moș Crăciun a ajuns și la Penitenciarul Rusca
 • Caravana de Crăciun aduce bucurii copiilor
 • Întâlnire de sufl et la Nisporeni
 • Protoiereul Zosima Toia la 30 de ani de preoţie
 • Ostașii primesc Sfifi ntele Taine direct în unităţile militare
 • „Biserica și Cultura Politică în Republica Moldova”
 • Pomenirea Sfifi nţilor ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur
 • Tăierea împrejur cea după trup a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos
 • Pomenirea Cuviosului Antipa de la Calapodești
 • Tradiţii și simboluri de Crăciun pe care nu le cunoști…
 • „Făclia Credinţei” la doi ani de activitate
 • Biserica „Sfânta Mare Muceniţă Varvara” din satul Pănășești la 150 de ani
 • Catehizare: Despre CALENDARUL CREȘTIN
 • Încă o Biserică Ortodoxă deschisă în Japonia
 • Atac asupra creștinilor egipteni
 • Cateheze săptămânale pentru credincioșii nevăzători din Pitești
 • Arbitrul care a făcut praf semififinala Ligii s-a călugărit!
 • Mii de tineri europeni au petrecut revelionul în Polonia

Detalii privind abonarea puteti vedea la rubrica Abonare

Arhiva PDF

Descarcati nr. 12/2009 al publicaţiei “Curierul Ortodox” [formatul .pdf]

Download “Curierul Ortodox nr. 12/ 2009″

Titluri:

 • POMENIREA ZĂMISLIRII PREASFINTEI NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU DE CĂTRE SFÂNTA ANA
 • Reacţiile autorităţilor Repiblicii Moldova la incidentul religios care a avut loc la Chișinău pe data de 13 decembrie 2009
 • PESTE 3000 DE PERSOANE CER PREDAREA DISCIPLINEI RELIGIA ÎN ȘCOLI
 • Sfi nţirea Bisericii “Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” din Capitală
 • SOLDAŢII DIN BRIGADA „ȘTEFAN CEL MARE” VOR AVEA BISERICĂ CU PROGRAM AJUSTAT DUPĂ ORARUL LOR ZILNIC
 • BISERICA ”SFÂNTUL MARELE MUCENIC MINA” DIN MUNICIPIUL BĂLŢI
 • Act de vandalism la Rubleniţa, Soroca
 • Masă rotundă cu genericul “Înregistrarea entităţilor religioase”
 • „Valorile creștin-ortodoxe și contemporanietatea”
 • Pomenirea Sfi ntei Muceniţe Filofteia fecioara
 • Pomenirea Părintelui nostru Nicolae, făcătorul de minuni
 • Pomenirea Sfi ntei proorociţe Ana, mama Proorocului Samuel
 • VISUL MAICII DOMNULUI, TALISMANUL ȘI EPISTOLIA
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI MERGE ÎN ÎNTÂMPINAREA MITROPOLIEI CHIȘINĂULUI ȘI A ÎNTREGII MOLDOVE CU PRIVIRE LA PREDAREA RELIGIEI ÎN ȘCOLI
 • BISERICA ȘI REVOLUŢIA ROMÂNĂ DIN 1989
 • DUMNEZEU PORUNCEȘTE „BINECUVÂNTAREA ȘI VIAŢA PÂNĂ ÎN VEAC” UNDE ESTE UNIRE
 • Înconjurul lumii cu icoana Maicii Domnului
 • ISTORIA DATEI PASCALE
 • RESFINŢIREA SCHITULUI BUTUCENI
 • Biserica Ortodoxă Bulgară ar putea schimba data Crăciunului
 • Relaţiile Vatican-Rusia trec la un alt nivel
 • Americanii nu sunt de acord cu avorturile fi nanţate de stat

Detalii privind abonarea puteti vedea la rubrica Abonare

Arhiva PDF

VISUL MAICII DOMNULUI, TALISMANUL ȘI EPISTOLIA

Visul Maicii Domnului, Epistolia Domnului Iisus și Talismanul, alături de altele asemenea, sunt tradiţii nesănătoase, apărute în popor. “Cu nimic nu e lupta mai grea decât cu tradiţiile intrate în conștiinţa poporului, chiar și când acestea ajung să fi e absurde și să-și piardă sensurile originale. Numai prin jertfe, vechiul poate fi biruit de nou, iraţionalul de raţional.” (Înalt Preasfi nţitul Antonie Plamadeala)

FRAŢI CREȘTINI,
În ultimii ani ni s-au oferit diferite surogate ale credinţei prin răspândirea unor scrieri ce se numesc apocrife, care sunt condamnate de Biserică. Cea mai cunoscută dintre acestea este cărticica “Visul Maicii Domnului”, retipărită de nenumărate ori la diferite edituri, dar și de unele parohii, acordându-i-se chiar și “înalte binecuvântări”. Broșura prezintă la început câteva rugăciuni obișnuite ale Bisericii dar adăuga și un “text” despre care se crede că ar fi fost trimis de Dumnezeu oamenilor. Acest “text” nu a fost acceptat de Biserică, dar unii au considerat că ar întreţine un sentiment de evlavie. În realitate, însă, apocrifa ademenește sufl etele mai slabe spre o credinţă greșită, spre superstiţie. Continue reading

Apologetica , ,

PESTE 3000 DE PERSOANE CER PREDAREA DISCIPLINEI RELIGIA ÎN ȘCOLI

Membri ai 27 de asociaţii și în jur de 3000 de părinţi au semnat un demers pe care l-au înaintat, conducerii R. Moldova și Ministerului Educaţiei, prin care solicită introducerea în programul de învăţământ preuniversitar a disciplinei Religia. „În prezent în școli se predă opţional Educaţia moral spirituală. Sărbătoarea Crăciunului, conform acestei discipline este tratată ca un obicei vechi de la sat unde copiii merg cu colinde pe la case, ceea ce nicidecum nu corespunde esenţei acestei sărbători”, a remarcat Constantin Lazăr, președintele Asociaţiei spiritual culturale „Antonie Plămădeală”, unul din semnatarii demersului. Potrivit aceleiași surse, Istoria Bisericii, religiei, artei este o parte importantă a experienţei noastre sociale. „De ce n-am face-o parte componentă a educaţiei? Continue reading

Educatie

DUMNEZEU PORUNCEȘTE „BINECUVÂNTAREA ȘI VIAŢA PÂNĂ ÎN VEAC” UNDE ESTE UNIRE

Luna decembrie 2009 s-au împlinit 91 de ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918, atunci când românii din toate provinciile istorice s-au unit pentru a crea statul român naţional unitar și au întemeiat naţiunea politică română modernă. Acest act istoric a avut puterea să așeze neamul românesc în deplinătatea drepturilor sale legitime asupra teritoriului naţional în care se afl a de mii de ani și, aș adăuga – pentru contextul istoric din ultimul secol – în deplinătatea drepturilor sale europene. Pentru români, de la Nistru până la Tisa, secolele lungi de opresiune a imperiilor luaseră sfârșit și ne găseam cu toţii Acasă, întregi la trupul Ţării, apăraţi, stăpâni pe ale noastre și liberi să ne construim fericirea. Ocupaţia sovietică din 1940 a însemnat pentru Basarabia și Bucovina o tragedie care nu s-a încheiat nici astăzi. Din acel an și până acum noi continuăm să trăim, zilnic, o imensă și sfâșietoare dramă a înstrăinării – atât faţă de ceea ce înseamnă restul neamului românesc, cât și condiţia de a fi înstrăinaţi chiar la noi Acasă, în Basarabia noastră cea iubită. Suntem străini aici pentru că ne conduc străinii, care poartă de grijă de interese străine, și nu de ale noastre. Dovada – 1 milion de basarabeni plecaţi să câștige pâinea amară a străinătăţii. Când se va sfârși această dramă? Bineînţeles, atunci când vom reveni în sânul naţiunii din care am fost răpiţi. Altminteri nu se poate. Continue reading

Istorie