Tag Archives: Gavriil Bănulescu-Bodoni

Un mitropolit al neamului

Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni şi-a dedicat viaţa slujirii lui Hristos şi semenilor săi. Urmaşii acestora, care vieţuiesc într-o realitate în mare parte modelată de ilustrul cărturar şi fiu al Bisericii, consideră o datorie a sa să-i cinstească memoria. Astfel, cu eforturile … Continue reading

Cultura, Istorie

Învinuiri nedrepte la adresa Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni (Nicolae Fuştei)

La 25, 26 şi 27 martie au avut loc manifestări consacrate aniversării a 180 de ani de la trecerea la cele veşnice a Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. În aceste manifestări culturale au fost implicaţi atât teologi, cât şi istorici laici din … Continue reading

Calendar, Istorie