Tag Archives: Post

Postul Mare – urcuş spre lumină (Mihail Ungureanu)

Evagrie scrie că cea mai rea greşeală ar fi aceea să faci patimă din lupta împotriva patimilor. Sf. Serafim spune că rugăciunea, postul, privegherile şi orice alte practici nu sunt decât mijloace pentru a ajunge la dobândirea Sfântului Duh. Învăţătura … Continue reading

Calendar ,

Semnificaţia Duminicilor Din Postul Mare. (Păr. Arhim. Roman Braga)

Postul Mare întruchipează viaţa pământească a Domnului nostru Iisus Hristos, mai exact, ultimii trei ani şi jumătate ai activităţii Lui mesianice pe pământ. Această perioadă a postului se aseamănă cu o călătorie, sau un pelerinaj duhovnicesc, având şi cale netedă, … Continue reading

Calendar ,

Săptămânile Postului Mare (Preot Vasile CIOBANU)

Prima săptămână a Postului Mare se deosebeşte printr-o stricteţe deosebită, iar Sfintele Slujbe sunt mai prelungite. În primele patru zile (luni, marţi, miercuri, joi) la Vecernia mare se citeşte canonul Sf. Andrei Cretanul cu rugăciunile la stihul „Miluieşte-mă, Doamne, miluieşte-mă”. … Continue reading

Calendar, Opinii, Predici ,

Postul cel Mare

Primul cuvânt al lui Hristos când a început sa propovăduiască a fost “Pocăiţi-va!” (Matei, IV, 17). În graba vieţii cotidiene nu avem timp sa ne gândim la aceasta şi pur şi simplu socotim ca tot ce avem de făcut de-a … Continue reading

Social ,

Postul este biruinţa asupra patimilor şi păcatelor

Iată-ne în pragul Postului Mare, în care creştinul adevărat va încerca, timp de 40 de zile, să-şi cureţe trupul şi sufletul prin înfrânare, spre a se învrednici să primească apoi, în vas curat, harul revărsat de dumnezeiasca Înviere a Mântuitorului. … Continue reading

Calendar ,