Sf. Valentin, protectorul fecioriei sau al curviei?

Motto: Tendinţa de schimonosire
și inversare a lucrurilor aparţine
vrăjmașului neamului omenesc
– diavolul și a tuturor acelora care-i
slujesc.

Cum aţi primi dacă de ziua nașterii d-voastră prietenii și cei dragi v-ar aduce în dar un sicriu?! Sau cum veţi reacţiona dacă la mormântul părinţilor sau buneilor d-voastră aţi vedea că cineva cântă cântece vulgare, joacă hora și stau trântiţi pe jos indivizi turmentaţi de alcool?! Sau ce sentimente v-ar cuprinde dacă aţi afl a (după moarte) că, casa pe care aţi construit-o cu multă trudă și jertfelnicie și unde aţi retrăit cele mai nobile evenimente din viaţă, fi ii și fi icele d-voastră au transformat-o în bordel, jocuri de noroc, beţii și tâlhării?! Mare decepţie. E o profanare, o pângărire a amintirii părinţilor care și-au crescut copiii cu greu spre viaţă, iar nu spre moarte. Același sacrilegiu se produce și în cazul așa-zisei „cinstiri” a Sfântului Mucenic Valentin, pe 14 februarie – ziua trecerii sale în veșnicie.

Acest mucenic și-a dat viaţa apărând sfi nţenia căsniciei și fecioriei. Împăratul roman Claudiu al II-lea, pentru a recruta câţi mai mulţi bărbaţi în armata imperială, a interzis logodnele și nunţile în Roma. Preotul creștin Valentin, înţelegând pericolul imens pentru tineri și tinere, care erau astfel împinși spre desfrânare și concubinaj, ofi cia Taina Sfintei Cununii în ascuns pentru perechile de miri ce veneau la el. Fiind denunţat, preotul Valentin a fost întemniţat și va muri ca martir în anul 270 d. Hr., la data de 14 februarie. Astfel, Sf. M. Valentin Romanul, s-a arătat un fervent apărător al iubirii curate dintre tineri și binecuvântate de Dumnezeu (în Taina Nunţii) și nu al imoralităţii, curviei sau concubinajului.

Omul antic păgân s-a înstrăinat tot mai mult de Creatorul Său, născocind diverse teorii și forme de vieţuire incompatibile cu scopul la care a fost creat. De aceea, în unele religii antice întâlnim zei sau fi inţe superioare născociţi după chipul omului decăzut. De exemplu, zeităţile inventate de antici și „reînviate” astăzi, după forma patimilor umane: Bacchus – zeul băuturii; Afrodita – zeiţa desfrânării, Krishna și Șiva – zeii catastrofelor și nenorocirilor, etc. Și astăzi unii indivizi nenorociţi, plini de pofte și patimi drăcești, caută prin diverse mijloace subversive să depraveze tineretul și să-l arunce în prăpastia imoralităţii, dar sub masca „pietismului” și al „cinstirii” unui sfânt creștin! În această zi se propagă „căsătoriile” de o zi, destrăbălările și chefurile orgiastice mai că nu la scară naţională. Dar ziarele nobile din republică nu o vor face, căci se gândesc și la copiii lor, care în caz contrar vor organiza și ei la rândul lor chefuri și orgii la mormintele buneilor și în casele părinţilor lor. Să nu fi e! Sf. M.Valentin apără-ne tinerii de catastrofa curviei și imoralitatea „căsătoriei” de o zi!

Pr. Vasile Negru

Calendar, Social

1 comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *