Category Archives: Calendar

[Video]Repere Orotodoxe:Despre Paste (invitat p. Pavel Borsevschi).

Calendar, Interviu

Sf. Valentin, protectorul fecioriei sau al curviei?

Motto: Tendinţa de schimonosire și inversare a lucrurilor aparţine vrăjmașului neamului omenesc – diavolul și a tuturor acelora care-i slujesc. Cum aţi primi dacă de ziua nașterii d-voastră prietenii și cei dragi v-ar aduce în dar un sicriu?! Sau cum … Continue reading

Calendar, Social

DUMINICA ÎNFRICOȘATEI JUDECĂŢI

Ev. Matei 25:31-46 “Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, și toţi sfi nţii îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărţi pe unii de alţii, … Continue reading

Calendar, Predici

Biserica Ortodoxă Bulgară ar putea schimba data Crăciunului

Episcopii seniori au arătat clar că în 2009 Bulgaria ar putea celebra Crăciunul pe 25 decembrie pentru ultima oară, dacă Biserica decide să renunţe la calendarul gregorian. Bulgaria a trecut la calendarul gregorian în 1916, și a celebrat Crăciunul în … Continue reading

Calendar, Social ,

Etimologia cuvântului Crăciun

Etimologia cuvântului Crăciun a suscitat multe și îndelungate discuţii, purtate nu numai de fi lologii români, ci și de cei străini, cuvântul fi ind analizat în afara evenimentului pe care-l semnifi că. Una dintre penultimele teorii, acceptată de mai mulţi … Continue reading

Calendar, Stiinta

Botezul Domnului

Pe 6/19 ianuarie, Biserica Ortodoxă sărbătorește botezul Domnului, sau Boboteaza. Această zi marchează sfârșitul sărbătorilor dedicate Crăciunului și Anului Nou. Sfânta Scriptură ne vorbește despre Ioan Botezătorul, considerat Înaintemergătorul Domnului nostru Iisus Hristos, care propovăduia venirea Acestuia, îndemnând pe iudei … Continue reading

Calendar, Istorie

Pomenirea preacuviosului părintelui nostru Antonie cel Mare

17/30 ianuarie Sfântul cuviosul Antonie cel Mare a fost de neam egiptean și a învăţat credinţa creștină de la părinţii și de la bunicii săi. A trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian și Maximian, ajungând până în zilele bine credinciosului împărat … Continue reading

Calendar, Istorie

CRĂCIUNUL LA DIFERITE POPOARE

FRANCEZII Obiceiurile străvechi legate de serbarea Crăciunului în Franţa sînt extrem de pitorești. Un miel viu, împodobit cu panglici, așezat într-un coș și dus de un cioban, urmat de un cortegiu de păstori și păstoriţe îmbrăcaţi în alb, era dus … Continue reading

Calendar

Sărbătoare de suflet pentru satul Slobozia Dușca

Sfârșitul lunii octombrie a marcat în viaţa spirituală a satului Slobozia Dușca, r-nul Criuleni un eveniment important, întrucât în această zi a avut loc slujba dedicată hramului satului. Este binecunoscut faptul că în călătoria pământească nu suntem singuri. Alături de … Continue reading

Calendar

Pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Matei

16/29 noiembrie Acest dumnezeiesc apostol, șezând la vamă, a auzit pe Domnul zicându-i: “Urmează Mie”. Și el în ceasul acela a lăsat toate și a urmat Domnului, făcând găzduire Domnului în casa sa mare, precum spune el însuși în Evanghelia … Continue reading

Calendar, Istorie