SEMINAR ANTI HIV/SIDA

9 noiembrie 2009
În incinta Palatului Mitropolitan și-a început lucrările seminarului „Răspunsul Bisericii în combaterea răspândirii HIV/SIDA”. În cadrul sesiunii de astăzi s-a prezentat istoria infecţiei HIV/SIDA, căile de transmitere a HIV, s-a discutat despre situaţia epidemiologică din Republica Moldova, diagnosticarea persoanelor HIV pozitive, consilierea și principiile de tratament, etc. Spre deosebire de alte seminare tematice, în cadrul seminarului de astăzi de la Palatul Mitropolitan, s-a pus un deosebit accent pe prezentarea problematicii HIV/SIDA din punct de vedere ortodox, în această ordine de idei, punându-se în discuţie următoarele subiecte: examinarea și tratarea problemei HIV/SIDA din punct de vedere al Bisericii, caracterizarea stărilor psihologice prin care trece o persoană HIV pozitivă, etc. Întrunirea de astăzi nu sa oprit la prezentări seci și plictisitoare, toţi participanţii la discuţii fi ind invitaţi să se implice activ în activităţile propuse, fapt care a conferit un înalt grad de dinamicitate și de productivitate seminarului. Este îmbucurător faptul, că de rând cu mai mulţi slujitori prezenţi la seminar și-au manifestat dorinţa de a participa un număr mare de tineri, de la diferite ONG-uri și instituţii de învăţământ: Rodica Rusu – CRST „Epitrop”, Vitalie Nicoară, Ababii Marina, Diana Bârzoi – membri ASCO, Petru Dutca, Gabriel Boboc, Andrieș Nicolae – studenţi la Academia Teologică, etc. Dimensiunea spirituală a problemei, a fost discutată la cel mai înalt nivel, având în vedere prezenţa unor preoţi care au o bogată experienţă în chestiunea prevenirii îmbolnăvirii și combaterii HIV/SIDA: Prot. Octavian Moșin, Prot. Nicolae Ciobanu, Prot. Alexei Boienciuc, Prot. Igor Chelea, Prot. Marcel Călugărescu, etc. De o deosebită importanţă pentru buna desfășurare a seminarului a fost prezenţa Pr. Dr. Dorin Opriș și a doamnei preotese Prof. Dr. Monica Opriș din Alba Iulia, ambii implicânduse activ în diferite activităţi ce ţin de problema HIV/SIDA, asistenţă spirituală pentru bolnavi și rudele acestora, etc. Astăzi, Părintele Dorin împreună cu doamna Monica Opriș au avut bunăvoinţa de a-și împărtăși din experienţa lor în ceea ce privește soluţionarea acestei probleme, cu toţi cei prezenţi la seminar. Ceilalţi participanţi au apreciat înalt nivelul de pregătire al oaspeţilor din România, acumulând cunoștinţe indispensabile pentru munca ulterioară ce necesită a fi depusă întru prevenirea și combaterea efectelor HIV/SIDA.

Social, Stiinta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *